Kort en bondig schrijven in de hulpverlening

Code 068

Praktisch
Type activiteit: Workshop Krokus
Wanneer 27/02/2020
Uur 09:30 tot 16:30
Waar Sig Gijzegem
Prijs € 149,00 - € 149,00 voor participanten
Info
Dit is een reductieprijs voor participanten. Vzw's uit de non-profit kunnen participant worden. In ruil voor een vast jaarlijks bedrag (608 euro in 2017) krijgen ze voordelen (o.a. reductie bij inschrijvingen). Meer info over participantschap vindt u bij OVER ONS
Doelgroep Professioneel
Info
Sig organiseert zowel vorming voor breed publiek (mensen met een beperking, partners, ouders, grootouders, enz.) als voor professionele hulpverleners. Het inhoudelijk niveau van de vorming is aangepast aan de doelgroep.
Uiterste inschrijvingsdatum 19/02/2020
Aantal uren vorming 6u

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

Afdrukbare fiche

Trefwoorden

Kort / bondig / schrijven / verslag / verslaggeving
 

Inhoud

In de hulpverlening maken we zeer veel gebruik van informatie-uitwisseling, zowel mondeling als schriftelijk. Vaak vraagt men aan hulpverleners om informatie te delen via schriftelijke verslaggeving. Deze workshop wil je ondersteunen om tot ‘kwaliteitsvolle’ verslaggeving te komen in de uitvoering van je opdracht als hulpverlener.

We bieden hulpverlening aan kinderen, jongeren en hun gezin en de (brede) context. Vanuit onze specifieke opdracht hierin zoeken we hoe deze hulpverlening er moet uitzien. Wat is het kader van de hulpverlening? Waaraan werken we? Op welke manier doen we dat? Wat loopt goed? Wat kan anders? Wat zouden we (liefst) willen bereiken? Over deze concrete hulpverlening en de gang van zaken ‘moeten’ we schriftelijk verslag uitbrengen. Aan onze collega’s, aan onze opdrachtgevers, aan doorverwijzers. Maar hoe doen we dat en vooral, hoe doen we dat in wat essentieel is en wat ‘to the point’ is?

We staan tijdens deze workshop vooral stil bij een visie met betrekking tot schriftelijke verslaggeving, het belang van (verbindende) taal, het deontologisch aspect van schriftelijke verslaggeving vanuit onze opdracht en tot slot … hoe doen we dit op een beknopte en tot de essentie omschreven manier.

Een voorbeeld of sjabloon van een verslag mag u voor de start van de workshop sturen naar barbara.van.cauwenberghe@sig-net.be Uw verslag wordt niet gebruikt tijdens de workshop maar dient als inspiratie voor de spreker.

Door wie?

Neckebroeck Kris
Multi Functioneel Centrum De Kindervriend

Coördinator Mobiele Werking.
 

Voor wie?

Voor hulpverleners uit de sectoren Bijzondere Jeugdzorg, VAPH, Geestelijke Gezondheidszorg die dagelijks bezig zijn met het lezen en/of schrijven van verslagen.
 

Over wie?

0 tot 18 jaar
 

Praktisch

Informatiemap, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen
 

Deel deze cursus op Facebook, Twitter of Google+:

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140