Ki.L.D. - Kinderen Leren Denken

2019/131

Praktisch
Type activiteit: Studiedag
Wanneer 24/10/2019
Uur 09:30 tot 16:30
Waar Sig Gijzegem
Prijs € 102,00 - € 87,00 voor participanten
Info
Dit is een reductieprijs voor participanten. Vzw's uit de non-profit kunnen participant worden. In ruil voor een vast jaarlijks bedrag (608 euro in 2017) krijgen ze voordelen (o.a. reductie bij inschrijvingen). Meer info over participantschap vindt u bij OVER ONS
Doelgroep Professioneel
Info
Sig organiseert zowel vorming voor breed publiek (mensen met een beperking, partners, ouders, grootouders, enz.) als voor professionele hulpverleners. Het inhoudelijk niveau van de vorming is aangepast aan de doelgroep.
Uiterste inschrijvingsdatum 21/10/2019
Aantal uren vorming 6u

Deze vorming werd geannuleerd

Afdrukbare fiche

Trefwoorden

Metacognitie / het denken zichtbaar maken / vragen stellen
 

Inhoud

De proefinspectie van de doorlichting (januari 2018) stelde in haar eindverslag dat ‘kinderen leren denken over hun denken en over hun denkstrategieën (= metacognitie)’ veel te weinig aan bod komt in de basisschool. Het stellen van de juiste vragen en het visualiseren van het denken zijn daarbij grote uitdagingen.
 

In het eerste deel van deze studiedag leren de deelnemers wat het betekent om kinderen te leren denken en waarom dat belangrijk is, ook voor ‘moeilijkere’ doelgroepen. In een tweede deel wordt stilgestaan bij elementen van de kennis en de vaardigheden die de leerkracht moet bezitten om kinderen op dit niveau te laten denken. Daarbij worden vooral het stellen van vragen enerzijds en het zichtbaar maken van het denken anderzijds in de kijker gezet.
 

Op wereldniveau is voor het zichtbaar maken van het denken al heel wat ontwikkeld en zijn er prachtige praktijkvoorbeelden. In Vlaanderen hebben we hierin nog een flinke weg af te leggen. Op 'the international conference on thinking' in Miami (ICOT, mei 2017), bleek nog eens wat een metacognitieve dynamiek er achter deze benadering zit. Tijdens deze studiedag worden deelnemers ondergedompeld in de kracht van het ‘leren leren’ en krijgen ze inzichten in de manier waarop dit het best aangepakt wordt. Doorheen de dag worden de deelnemers zelf met allerlei oefeningen, op kind- en volwassen niveau, ondergedompeld in het metacognitief denken en ervaren ze zo ‘aan de lijve’ de kracht ervan.
 

Door wie?

Albert Janssens

CeSMOO
Vormingswerker
 

Onderwijzer in gewoon en buitengewoon onderwijs

Sinds 1992 vormingswerker in binnen-en buitenland
Trainer van Feuerstein (I.V.P.), Haywood (Bright start), Greenberg (C.E.A.), en Klein (M.I.S.C.)

Auteur van verschillende boeken betreffende het thema van de studiedag.

(Co-)auteur van verschillende boeken, o.a. ‘Ontwikkeling stimuleren’ en ‘Wat vraag ik aan mijn kind?’
 

Voor wie?

Voor allen die professioneel met kinderen werken
 

Over wie?

3 - 12 jaar
 

Praktisch

Informatiemap, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen
 

Deel deze cursus op Facebook, Twitter of Google+:

Deze vorming werd geannuleerd

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140