Intervisiewerkgroep Gehoor en verstandelijke beperking

Code 413

Praktisch
Type activiteit: Werkgroep
Wanneer 22/09/2020 - 02/03/2021 - 01/06/2021
Uur 09:30 tot 16:00
Waar Sig Gijzegem
Prijs € 117,00 - € 71,00 voor participanten
Info
Dit is een reductieprijs voor participanten. Vzw's uit de non-profit kunnen participant worden. In ruil voor een vast jaarlijks bedrag krijgen ze voordelen (o.a. reductie bij inschrijvingen). Meer info over participantschap vindt u bij OVER ONS
Doelgroep Professioneel
Info
Sig organiseert zowel vorming voor breed publiek (mensen met een beperking, partners, ouders, grootouders, enz.) als voor professionele hulpverleners. Het inhoudelijk niveau van de vorming is aangepast aan de doelgroep.
Uiterste inschrijvingsdatum 18/09/2020
Aantal uren vorming 7,5u

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

Doelstelling

De werkgroep wil via intervisie de zorg voor het gehoor en het horen bij volwassenen met een verstandelijke beperking optimaliseren. Daarnaast streeft de werkgroep ernaar de informatie op de website www.ritahoortnietgoed.be up-to-date te houden. De werkgroep hoopt reacties te krijgen uit het werkveld zodat de informatie op de website ook verder aangepast kan worden aan de noden.

 

Doelgroep

Logopedisten/audiologen werkzaam in voorzieningen voor volwassenen met een verstandelijke beperking.

 

Inhoudelijke coördinatie

 

 

Specifieke agendapunten werkjaar 2020-2021

  • Volgend werkjaar plannen we alle inhouden uit het pakket ‘Rita hoort niet goed’ te herwerken en te integreren in de vernieuwde website. Er werd een planning opgemaakt waarbij we de vernieuwde website dit kalenderjaar al online willen zetten. Voor de rubrieken die nog niet herwerkt zijn plaatsen we links naar het oude document met de opmerking dat deze documenten binnenkort herwerkt worden.
  • Voor de intervisie werden onderstaande topics vooropgesteld:
  • Cochleaire implantatie bij personen met een verstandelijke beperking;
  • Audiologische apparatuur bij de doelgroep;
  • Persoonlijke apparatuur bij zorggebruikers;
  • Testapparatuur in de voorzieningen. We leggen een specifieke focus bij de meerwaarde om tympanometrie af te nemen in de voorziening;
  • Hoortraining bij personen met een verstandelijke beperking. Hierbij  is er ook aandacht voor het gebruik van apparatuur tijdens de hoortraining (vb. solo-apparatuur).

 

Wanneer

De data van het volgende werkjaar zijn al vastgelegd:

 

Dinsdag 22/09/2020

9u30 – 16u00

Dinsdag 02/03/2021

9u30 – 16u00

Dinsdag 01/06/2021

9u30 – 16u00

 

Deel deze cursus op Facebook, Twitter of Google+:

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140