Intelligentie in nieuwe banen: de WISC-V, de CoVaT-CHC, e.a.

Code 2020/135

Praktisch
Type activiteit: Studiedag Krokus
Wanneer 26/02/2020
Uur 09:30 tot 16:30
Waar Sig Gijzegem
Prijs € 102,00 - € 87,00 voor participanten
Info
Dit is een reductieprijs voor participanten. Vzw's uit de non-profit kunnen participant worden. In ruil voor een vast jaarlijks bedrag (608 euro in 2017) krijgen ze voordelen (o.a. reductie bij inschrijvingen). Meer info over participantschap vindt u bij OVER ONS
Doelgroep Professioneel
Info
Sig organiseert zowel vorming voor breed publiek (mensen met een beperking, partners, ouders, grootouders, enz.) als voor professionele hulpverleners. Het inhoudelijk niveau van de vorming is aangepast aan de doelgroep.
Uiterste inschrijvingsdatum 19/02/2020
Accreditering voor artsen werd aangevraagd
Aantal uren vorming 6u

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

 

Afdrukbare fiche

Trefwoorden

Intelligentie / IQ-onderzoek / Covat-CHC / WISC-V / SON-R
 

Inhoud

Enkele jaren geleden heeft het intelligentieonderzoek in Vlaanderen een metamorfose ondergaan. In het schoolpsychologisch werkveld is sinds 2015 de CoVaT-CHC Basisversie, een cognitieve vaardigheidstest gebaseerd op het CHC-model van intelligentie, dé standaard bij IQ-onderzoek in de klas. Begin 2018 volgde de WISC-V-NL, nu breed inzetbaar ook buiten de schoolcontext en eindelijk een grote stap voorwaarts richting handelingsgerichte diagnostiek.

Vragen zijn o.a.: 

- Wat zijn de kwaliteiten van de WISC-V?
- Hoe sterk is het CHC-gehalte?
- Wat zijn de verschillen met de WISC-III?
- Ik krijg een ander resultaat op de WISC-V in vergelijking met een eerder onderzoek met de WISC-III (CHC)/WPPSI-III (CHC), hoe komt dat?
- Is de NVI-index hetzelfde als het PIQ?
- Kan een Index, bv. NVI of AVI het TIQ vervangen?
- Hoe komt het dat het TIQ lager is dan de Indexen?
- Welke intelligentietest afnemen: de WISC-V of de CoVaT-CHC basisversie?
- Hoe betrouwbaar is het onderzoek bij laagbegaafden?Zijn de Leeftijdsequivalenten stabiel genoeg om deze ook in verslagen te vermelden of te interpreteren?
- Base-rate? Wanneer klinisch relevant? Gebruik?
- Is een digitale verwerking en/of afname niet veel meer aangewezen?
- Hoe betrouwbaar zijn afnames bij hoogbegaafden?
- enz.. 

Aan de hand van een casus worden de deelnemers doorheen de kwantitatieve en kwalitatieve verwerking van een crossbatterij aanpak met als kerntest de WISC-V geloodst.
We staan ook stil bij de introductie van de CoVaT-CHC Basisversie. Je maakt kennis met de verschillende subtests en brede cognitieve vaardigheden. Je leert de klas- en leeftijdsnormen gebruiken en hoe je hierover rapporteert. Eveneens belichten we de mogelijkheid van digitale scoring en verslaggeving.
 

Door wie?

Annemie Bos
Coördinator Psychodiagnostisch Centrum (PDC), Thomas More
Medewerker WISC-V validiteitsonderzoek

Mark Schittekatte
Coördinator Testpracticum PPW, UGent / Vlaamse projectleider WISC-V project

Katrijn Van Parijs
Onderzoeker CoVaT-CHC - Psychodiagnostisch Centrum (PDC) en docent Thomas More

Veerle Briers
Onderzoeksmedewerker KU Leuven
Vakgroep Schoolpsychologie en ontwikkeling in context
 

Voor wie?

Bachelors toegepaste psychologie en masters psychologie en (ortho)pedagogiek.
 

Over wie?

6 tot 18 jaar
 

Praktisch

Informatiemap, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen.
 

Deel deze cursus op Facebook, Twitter of Google+:

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140