Hoogbegaafdheid: diagnostiek en begeleiding

2019/132

Praktisch
Type activiteit: Workshop
Wanneer 24/10/2019
Uur 09:30 tot 16:30
Waar Sig Gijzegem
Prijs € 180,00 - € 144,00 voor participanten
Info
Dit is een reductieprijs voor participanten. Vzw's uit de non-profit kunnen participant worden. In ruil voor een vast jaarlijks bedrag (608 euro in 2017) krijgen ze voordelen (o.a. reductie bij inschrijvingen). Meer info over participantschap vindt u bij OVER ONS
Doelgroep Professioneel
Info
Sig organiseert zowel vorming voor breed publiek (mensen met een beperking, partners, ouders, grootouders, enz.) als voor professionele hulpverleners. Het inhoudelijk niveau van de vorming is aangepast aan de doelgroep.
Uiterste inschrijvingsdatum 21/10/2019
Aantal uren vorming 6u

Deze vorming werd geannuleerd

Afdrukbare fiche

Trefwoorden

(Hoog)begaafdheid / sterk cognitief functioneren / diagnostiek en begeleiding
 

Inhoud

In deze workshop gaan we in op wat (hoog)begaafdheid precies is en wat we weten op grond van wetenschappelijk onderzoek. We bespreken gangbare modellen van begaafdheid en staan stil bij de vraag of begaafdheid een risicofactor is voor het psychisch en sociaal functioneren van kinderen en jongeren. Daarbij bespreken we ook recente bevindingen uit grootschalig onderzoek over de ontwikkeling van begaafde jongeren in Vlaanderen.
 

Vervolgens bespreken we de implicaties voor het diagnostisch proces: Hoe herken je signalen van begaafdheid? Wat zijn aandachtspunten in het diagnostisch proces?

Ten slotte wordt ingegaan op mogelijke interventies. We bespreken maatregelen om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van begaafde kinderen en jongeren (zoals compacten, verrijken, versnellen). Ook individuele interventies die gericht zijn op het versterken van de motivatie en het welbevinden van hoogbegaafde jongeren die onderpresteren komen aan bod.
 

Door wie?

Prof. dr. Karine Verschueren
Hoogleraar Schoolpsychologie, KU Leuven; academisch verantwoordelijke Expertisecel Begaafdheid, KU Leuven; projectleider SBO-project TALENT
 

Pieter Verachtert
Valorisatiemedewerker SBO-project TALENT
 

Sabine Sypré
Valorisatiemedewerker SBO-project TALENT
 

Voor wie?

Psychologen, (ortho)pedagogen, artsen en andere professionals die in hun hulpverleningspraktijk met vragen rond (hoog)begaafdheid te maken krijgen.
 

Over wie?

6  - 18 jaar
 

Praktisch

Informatiemap, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen
 

Deel deze cursus op Facebook, Twitter of Google+:

Deze vorming werd geannuleerd

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140