Het biopsychosociaal model en ICF (International Classification of Functioning, Disability & Health) in de gezondheids- en welzijnszorg: inleidende studiedag

2019/172

Praktisch
Type activiteit: Studiedag
Wanneer 25/11/2019
Uur 09:30 tot 16:30
Waar Sig Gijzegem
Prijs € 102,00 - € 87,00 voor participanten
Info
Dit is een reductieprijs voor participanten. Vzw's uit de non-profit kunnen participant worden. In ruil voor een vast jaarlijks bedrag (608 euro in 2017) krijgen ze voordelen (o.a. reductie bij inschrijvingen). Meer info over participantschap vindt u bij OVER ONS
Doelgroep Professioneel
Info
Sig organiseert zowel vorming voor breed publiek (mensen met een beperking, partners, ouders, grootouders, enz.) als voor professionele hulpverleners. Het inhoudelijk niveau van de vorming is aangepast aan de doelgroep.
Uiterste inschrijvingsdatum 21/11/2019
Accreditering voor artsen werd aangevraagd
Aantal uren vorming 6u

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

 

Afdrukbare fiche

 

Trefwoorden

Biopsychosociaal redeneren / beeldvormend/diagnostisch kader / ICF
 

Inhoud

Het uitgangspunt van het biopsychosociaal model (BPS-model) is het menselijk functioneren als een samenspel tussen biologische, psychologische en sociale factoren. Handicap is niet enkel een persoonsgebonden, lichamelijk of mentaal probleem, maar de mate waarin iemand dingen kan doen (activiteiten) en kan meedoen in de samenleving (participatie) hangt ook af van omgevingsfactoren, bv. de ondersteuning door mensen of middelen, en van persoonlijke factoren, bv. hoe men zelf zijn probleem ervaart. Met de ICF kan je dit op een heldere en eenvormige wijze in kaart brengen.

De ICF is de vertaling van de in 2001 gelanceerde International Classification of Functioning, Disability & Health van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en vervangt de International Classification of Disability, Impairment and Handicap (ICIDH). ICF biedt een kader om een omvattende beschrijving te geven van het functioneren van een persoon. ICF biedt een gemeenschappelijk taalgebruik en denkkader dat bruikbaar is voor al wie werkt met mensen en dit in diverse werkvelden zoals gezondheidszorg, onderwijs, revalidatie, wetenschappelijk onderzoek...

De ICF wil allerminst een nieuwe manier van ‘etiketjes plakken’ zijn, integendeel. ICF biedt een kader om het menselijk functioneren in zijn totaliteit te benaderen en bepaalt vandaaruit  begeleidings- en behandelingsdoelen. Met ICF maak je de omslag van een stoornisgerichte visie op behandeling/begeleiding naar een behandeling/begeleiding gericht op de concrete kwaliteit van leven en dat is waar het uiteindelijk om gaat.

Als toepassing van het biopsychosociaal redeneren leidt het gebruik van ICF tot kwaliteitsvolle en inclusieve ondersteuning en zorg. ICF is  een internationaal aanvaard systeem dat helpt om een holistische visie op het menselijk functioneren in de praktijk te realiseren.

De ICF wordt in toenemende mate als beeldvormend/diagnostisch kader gebruikt door overheidsinstanties (bv. VAPH, RIZIV, FOD), onderwijs (cf. gemotiveerde verslagen door het CLB) en in verschillende sectoren van gezondheids- en welzijnszorg.

De volledige ICF-opleiding bestaat uit deze inleidende studiedag en een verdiepende workshop (Code 173). De inleidende studiedag kan afzonderlijk gevolgd worden. Wie wil inschrijven voor de verdiepende workshop, moet de inleidende studiedag hebben gevolgd (nu of in het verleden).

Door wie?

Jo Lebeer:
Arts, Universiteit Antwerpen, ELIZA Vakgroep Eerstelijns- & Interdisciplinaire Zorg/Unit Handicapstudies - Studiecentrum INCENA (Inclusie & Enablement)

Nadja Brocatus:
Logopedist-stottertherapeut, coach, docent Arteveldehogeschool

Lien Van Evercooren:
Psycholoog, coördinator vroegbehandeling en ICF, CAR Sint-Niklaas

 

Programma

09.30 - Inleiding (Lien Van Evercooren)

10.00 - De conceptuele kaders aan de basis van ICF (Jo Lebeer)

11.15 - Pauze

11.30 - Casus uit de volwassensector (Jo Lebeer)

12.30 - Lunch

13.30  - Biopsychosociaal redeneren met ICF: een meerwaarde? (Nadja Brocatus)

15.00 - Pauze

15.15 - Implementatie in een organisatie: een actieplan (Lien Van Evercooren)

16.15 - Huiswerkopdracht voor de deelnemers van de workshop (Nadja Brocatus)

16.30  - Einde

De begeleiding is in handen van RIVM-gecertificeerde ICF-trainers of ze hebben een ruime ervaring in het werken met het ICF-model.


Voor wie?

Artsen, paramedici, kinesitherapeuten, psychologen, (ortho)pedagogen, verpleegkundigen, leidinggevenden en coördinatoren werkzaam in het onderwijs, de welzijns- of gezondheidszorg, of de sector arbeidsintegratie of de hierbij betrokken overheden.
 

Praktisch

Informatiemap, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen.

Accreditering werd aangevraagd i.s.m. de Vereniging van Revalidatieartsen vzw.

Deel deze cursus op Facebook, Twitter of Google+:

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140