Een concrete aanpak van probleemgedrag in een klascontext

Code 037

Praktisch
Type activiteit: Studiedag
Wanneer 10/02/2020
Uur 09:30 tot 16:30
Waar Sig Gijzegem
Prijs € 102,00 - € 87,00 voor participanten
Info
Dit is een reductieprijs voor participanten. Vzw's uit de non-profit kunnen participant worden. In ruil voor een vast jaarlijks bedrag (608 euro in 2017) krijgen ze voordelen (o.a. reductie bij inschrijvingen). Meer info over participantschap vindt u bij OVER ONS
Doelgroep Professioneel
Info
Sig organiseert zowel vorming voor breed publiek (mensen met een beperking, partners, ouders, grootouders, enz.) als voor professionele hulpverleners. Het inhoudelijk niveau van de vorming is aangepast aan de doelgroep.
Uiterste inschrijvingsdatum 05/02/2020
Aantal uren vorming 6u

Deze vorming werd geannuleerd

Afdrukbare fiche

Trefwoorden

Agressie / time-in en time-out / algemene en specifieke gedragsstrategieën
 

Inhoud

We zoomen in op het handelingsgericht werken bij kinderen met diverse gedrags-problemen (autisme, aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit, oppositioneel-opstandige gedragsstoornis, antisociale gedragsstoornis, reactieve hechtingsstoornis, angststoornis, stemmingsstoornis, enz.).

We gaan in op kenmerken van gedrag, gericht onderzoek en hapklare methodieken (zowel naar de leerling als naar de leerkracht) om daarna concreet aan de slag te gaan. We richten ons vooral naar het lagereschoolkind. Ook staan we stil bij de redelijke aanpassingen in het zorgcontinuüm van het nieuwe M-decreet. Dit alles wordt gekaderd in het oplossingsgericht denken en handelen.

Eigen inbreng is mogelijk. Dit is een studiedag waarin we theorie en praktijk aan elkaar koppelen, zodat de deelnemers met concrete handvatten terug naar huis gaan.
 

Door wie?

Karen Van Dyck

Psychomotorisch, Hendrickx en SI- therapeut in privépraktijk
Erkend auti- en gedragscoach, psychotherapeut in opleiding

Type 3-type 9 GON-coördinator De Mostheuvel, Malle Ondersteuningsnetwerk VOKAN, gastspreker bij verschillende organisaties
 

Nele Van Praet

Klinisch psycholoog en kinderpsycholoog in privépraktijk

Erkend auticoach / Buitengewoon onderwijs type 9

Thuisbegeleidingsdienst (ondersteuning ouders en brussen)

 

Voor wie?

Zorgcoördinatoren, netwerkondersteuners, CLB-medewerkers en klasleerkrachten van gewoon en buitengewoon onderwijs.
 

Over wie?

6 - 12 jaar
 

Praktisch

Informatiemap, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen
 

Deel deze cursus op Facebook, Twitter of Google+:

Deze vorming werd geannuleerd

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140