Begrijpend lezen beter begrijpen: van theorie naar diagnostiek en therapie

Code 038

Praktisch
Type activiteit: Studiedag Krokus
Wanneer 25/02/2020
Uur 09:30 tot 16:30
Waar Sig Gijzegem
Prijs € 102,00 - € 87,00 voor participanten
Info
Dit is een reductieprijs voor participanten. Vzw's uit de non-profit kunnen participant worden. In ruil voor een vast jaarlijks bedrag (608 euro in 2017) krijgen ze voordelen (o.a. reductie bij inschrijvingen). Meer info over participantschap vindt u bij OVER ONS
Doelgroep Professioneel
Info
Sig organiseert zowel vorming voor breed publiek (mensen met een beperking, partners, ouders, grootouders, enz.) als voor professionele hulpverleners. Het inhoudelijk niveau van de vorming is aangepast aan de doelgroep.
Uiterste inschrijvingsdatum 19/02/2020
Aantal uren vorming 6u

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

 

Afdrukbare fiche

Trefwoorden

Begrijpend lezen / diagnostiek / therapie / tekstbegrip
 

Inhoud

Begrijpend lezen is een sleutelvaardigheid voor het functioneren op school en daarbuiten. Tegelijk loopt het verwerven van deze vaardigheid niet bij alle kinderen van een leien dakje. Uit de peiling ‘Lezen en luisteren 2013’ van de Vlaamse overheid blijkt dat 9% van de kinderen van de lagere school de eindtermen voor lezen niet haalt. De begrijpend leesvaardigheid neemt bovendien af (PIRLS-onderzoek, 2016). Nochtans kunnen alle kinderen beter leren begrijpend lezen.

Een effectieve aanpak impliceert dat we weten hoe begrijpend lezen tot ontwikkeling komt, welke aspecten het tekstbegrip kunnen beïnvloeden en hoe we problemen met begrijpend lezen kunnen diagnosticeren. In deze sessie gaan we op al deze topics in.

Noot: Deze studiedag is een bewerking van de vorige edities.
 

Door wie?

Christel Van Vreckem

Arteveldehogeschool Gent – Opleiding Logopedie en Audiologie

Lector en onderzoekster

Christel Van Vreckem is als lector verbonden aan de opleiding Logopedie en Audiologie van de Arteveldehogeschool Gent voor vakken i.v.m. leerstoornissen. Ze doet praktijkgericht wetenschappelijk  onderzoek naar lezen en spellen. Ze is auteur van de Vlaamse Test Begrijpend Lezen (Van Vreckem, Desoete, De Paepe, & Van Hove, 2010), van het programma ‘Begrijpend lezen beter begrijpen: thematisch en functioneel programma’ (Van Vreckem, Axters & Linsen, 2014) voor kinderen van het 1ste leerjaar tot het begin van het secundair onderwijs en van de Vlaamse Spellingtest voor kinderen van het 1ste tot het 6de leerjaar (Van Vreckem & Desoete, 2016).
 

Voor wie?

We richten ons vooral naar professionele hulpverleners die individueel of met kleine groepjes kinderen werken en in hun dagelijkse praktijk kinderen behandelen die problemen hebben met begrijpend lezen.
 

Over wie?

6 tot 12 jaar
 

Praktisch

Informatiemap, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen


Deel deze cursus op Facebook, Twitter of Google+:

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140