Als de behandeling stokt … Moeilijk te behandelen patiënten met NAH

Code 149

Praktisch
Type activiteit: Workshop
Wanneer 16/10/2018
Uur 09:30 tot 16:30
Waar Sig Gijzegem
Prijs € 152,00 - € 122,00 voor participanten
Info
Dit is een reductieprijs voor participanten. Vzw's uit de non-profit kunnen participant worden. In ruil voor een vast jaarlijks bedrag (608 euro in 2017) krijgen ze voordelen (o.a. reductie bij inschrijvingen). Meer info over participantschap vindt u bij OVER ONS
Doelgroep Professioneel
Info
Sig organiseert zowel vorming voor breed publiek (mensen met een beperking, partners, ouders, grootouders, enz.) als voor professionele hulpverleners. Het inhoudelijk niveau van de vorming is aangepast aan de doelgroep.
Uiterste inschrijvingsdatum 12/10/2018
Aantal uren vorming 6u

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

Afdrukbare fiche

Trefwoorden

NAH / hersenletsel / moeilijk te behandelen / emotionele en gedragsmatige gevolgen
 

Inhoud

Hersenletsel heeft zeer ingrijpende gevolgen voor patiënt en naasten. Oude rollen vervallen door de lichamelijke, cognitieve en gedragsmatige beperkingen. De patiënt doorloopt een lang traject van aanpassen waarbij het uiteindelijk doel het hervinden van een nieuwe identiteit is. Dit gaat niet bij iedereen vanzelf. Emotionele en gedragsmatige gevolgen kunnen zich opstapelen. Soms is er zelfs sprake van een (meestal negatieve) persoonlijkheidsverandering. Het wordt dan ook lastig om een goede behandelrelatie te vinden. De patiënt is weinig coöperatief of wijst voorgestelde oplossingen af. Vaak is er ook sprake van geagiteerd gedrag. Ook naasten van de patiënt blijven soms overspannen verwachtingen hebben over wat mogelijk is en blijven teleurgesteld over de interventies van psycholoog of behandelteam en laten dat ook nadrukkelijk blijken. Andere patiënten (en soms ook de omgeving) laten juist te weinig initiatief zien. Ze blijven afwachtend, somber en negatief en dit is voor de behandelaar amper te doorbreken. Elke ervaren psycholoog die werkt met NAH heeft voorbeelden van dergelijke moeilijk te behandelen patiënten. Kunnen we elkaar iets leren als we deze patiënten en hun behandelhistorie met elkaar delen?

In deze workshop wordt naast kennisdeling over ‘moeilijke’ patiënten, vooral eigen casuïstiek besproken. Na inschrijving wordt u gevraagd tijdig geanonimiseerde casuïstiek in te dienen bij jolien.leclercq@sig-net.be. Een selectie hieruit zal plenair besproken worden, waarbij de deelnemer zelf kort uitleg geeft over de patiënt en de gesignaleerde problemen tijdens de behandeling. Deelnemers van geselecteerde casuïstiek worden tijdig geïnformeerd.
 

Door wie?

Prof. dr. Rudolf Ponds
Klinisch neuropsycholoog                            

Hoogleraar Medische Psychologie, Hoofd afdeling Medische Psychologie, Maastricht Universitair Medisch Centrum

Revalidatiecentrum Adelante - afdeling Hersenletsel, Hoensbroek (NL)


Voor wie?

(neuro)psychologen en orthopedagogen die personen met NAH behandelen.
 

Over wie?

18+ jaar
 

Praktisch

Informatiemap, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen

Deze workshop is in het kader van 'De Week van NAH'.

 

 

Deel deze cursus op Facebook, Twitter of Google+:

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140