Accreditatie

 • Artsen (revalidatieartsen)
 • Kinesitherapeuten (Pro-Q-Kiné)

Dit staat altijd vermeld op de pagina van de vorming. Indien een vorming bij Pro-Q-Kiné geaccrediteerd is, staat het PQK-logo onderaan op de pagina van de vorming.

Onderteken voor aanvang van een live vorming de aanwezigheidslijst aan het onthaal en schrijf je RIZIV-nummer in de kolom ernaast. In geval van een online vorming kan je je RIZIV-nummer invullen in het online evaluatieformulier op het einde van de vorming.

Dat zijn de vijf middelste cijfers van je RIZIV-nummer.

Bereikbaarheid

Sig vzw
Pachthofstraat 1
9308 Gijzegem (Aalst) (België)

Dit kan zowel met het openbaar vervoer als met de wagen. Bekijk alle mogelijkheden op de bereikbaarheidspagina via deze link.

Betalingen

Ja, na inschrijving of na betaling krijg je een factuur en dit vormt het betalingsbewijs. Wanneer wij de betaling binnenkrijgen, krijg je een automatische e-mail met het bericht dat de betaling goed ontvangen is. Geen factuur ontvangen? Kijk eerst in je spambox. Indien daar niets te vinden is, liep er iets fout en probeer je best opnieuw.

Ja, dat kan. In stap 3 van het inschrijvingsproces kan je kiezen om online te betalen. Nadien kan je de factuur downloaden. Betaal je niet online of via een QR-code? Vul de gestructureerde mededeling zeker correct in.

Ja, dat kan. Vink de optie 'Ik wens online te betalen' uit onderaan in stap 3 van het inschrijvingsproces. Op die mabier ontvang je de factuur via e-mail en kan je later betalen. Vul de gestructureerde mededeling correct in.

Dan betaalt u niet rechtstreeks aan Sig maar wel aan de KMO-portefeuille. Meer info in deze handleiding.

Inschrijving annuleren

De annulatievoorwaarden gelden vanaf het moment van inschrijving, ongeacht het moment van betaling.

Wie een inschrijving wil annuleren, doet dat via e-mail (info@sig-net.be) of schriftelijk (Sig vzw, Pachthofstraat 1, 9308 Gijzegem) en houdt hierbij rekening met volgende annulatievoorwaarden:

BELANGRIJK:

 • Annuleer je meer dan tien werkdagen voor de activiteit? 
  Dan rekent Sig 13 euro administratiekosten per ingeschreven aan. Het restbedrag van de inschrijving betaalt Sig terug.
   
 • Annuleer je vanaf tien werkdagen vóór aanvang van de activiteit?
  Dan betalen wij je inschrijvingsgeld niet terug.
   
 • Wat in geval van overmacht (ziekte of overlijden)?
  Probeer in eerste instantie een vervanger te zoeken en laat je dit weten aan het secretariaat. Indien dit niet lukt, neem je contact op met het secretariaat.

 

Laat ons via e-mail weten dat je je inschrijving wilt annuleren. De vorming wordt door ons geannuleerd bij de KMO-portefeuille. Van zodra dit in orde is, storten wij het bedrag terug naar de KMO-portefeuille en storten zij je deel terug.

Inschrijvingen

Inschrijven voor een vorming doe je steeds via onze website. Gelieve eerst in te loggen. Ga bij vorming professionelen of vorming breed publiek naar aanbod en ontdek het vormingsaanbod.

Wanneer je het inschrijvingsproces hebt doorlopen en een factuur hebt ontvangen. Pas dan is je inschrijving in orde. Ontving je nog geen factuur? Kijk zeker eerst in je spamfolder. Niets te zien? Neem contact op via info@sig-net.be. Gelieve de factuur zo snel mogelijk te betalen indien je geen online betaling deed.

Het is mogelijk om je in te schrijven op de reservelijst van een vorming op de activiteitenpagina. Als er genoeg deelnemers op deze lijst staan, is er een grote kans dat de vorming hernomen wordt. Voor de algemene bekendmaking word je op de hoogte gebracht.

KMO-portefeuille

Vormingen voor professionelen waarvan de inschrijvingsprijs € 100 of meer bedraagt, kan je gebruikmaken van de KMO-portefeuille. Het erkenningsnummer van Sig is DV.O 214110. Meer info hier.

Laat ons via e-mail (info@sig-net.be) weten dat je je inschrijving wilt annuleren. De vorming wordt door ons geannuleerd bij de KMO-portefeuille. Van zodra dit in orde is, storten wij het bedrag terug naar de KMO-portefeuille en storten zij je deel terug. De geannuleerde projectaanvragen worden wekelijks terugbetaald.

Gelieve in te loggen in je profiel op de KMO-portefeuille en geef je goedkeuring tot betaling. Van zodra dit gebeurd is zal de KMO het bedrag storten aan Sig vzw.

Participantschap

Alle vzw's uit de welzijns-, onderwijs- en gehandicaptensector kunnen jaarlijks participant worden. In ruil voor een vast bedrag (voor 2021 bedraagt dit 648 euro) krijgen ze een aantal voordelen (o.a. reductie bij inschrijvingen, twee gratis webinars in Signaal Digitaal, reductie bij huur van lokalen in Sig).

Neemt je personeel regelmatig deel aan Sig-activiteiten? Ben je vertrouwd met de doelstelling en het vormingsaanbod? Dan komt je organisatie in aanmerking om participant te worden. Neem dan contact op met het Sig-secretariaat. Je kan ook bellen naar 053 38 28 18.

Publicaties

 

 • Online bestellingen plaatsen is mogelijk via publicaties > aanbod. Gebruik de filter om een publicatie te zoeken. Druk op bestellen (onderaan en bovenaan op elke detailpagina). Je krijgt een overzicht van je bestellingen en kunt hier nog wijzigingen in aanbrengen.
   
 • De vermelde prijzen zijn exclusief verzendings- en handelingkosten. Deze worden automatisch verrekend tijdens de online bestelling en worden op de factuur apart vermeld.
   
 • Je kan online betalen en dan ontvang je direct een factuur. Je kan ook kiezen om een factuur via e-mail te ontvangen. In dat geval maak je het bedrag handmatig over en vul je de gestructureerde mededeling correct in. Zodra Sig de betaling van je factuur heeft ontvangen, wordt je pakket zo snel mogelijk per post verstuurd. Bpost brengt je dan via e-mail op de hoogte.

 

Een publicatie wordt pas verstuurd nadat wij je betaling ontvangen hebben. Geen factuur gekregen? Kijk eerst in je spambox. Indien er geen e-mail te bespeuren is, neem dan contact op via bestellingen@sig-net.be

Dit duurt tussen de 4 – 12 dagen. Pas na uw betaling wordt het pakket gemaakt en verstuurd via Bpost. Je krijgt een e-mail van Bpost met tracking link.

Ja. Vanaf het moment dat het pakket verzonden is, krijgt u een e-mail van Bpost om uw pakket te volgen.

Ja. Je mag langskomen op het secretariaat om een publicatie aan te kopen. Je kan de publicatie cash betalen of via de app Payconiq. Uiteraard vallen de verzendingskosten dan weg. We kunnen ook een factuur opmaken die je later betaalt. 

Neem enkele foto’s van de beschadigde publicatie én van de verpakking. Stuur deze door naar bestellingen@sig-net.be. Een Sig-medewerker bekijkt het probleem en stuurt eventueel een nieuwe publicatie op.

Sig-bib

Er is geen verschil. Sig-bib is de nieuwe naam van de docudienst.

Iedereen kan er terecht. Gratis lid worden is voldoende. De ontlener verklaart zich akkoord met het reglement.

De Sig-bib is elke werkdag, behalve op woensdag, geopend van 09:00 tot 12:00 uur, behalve in periodes van collectieve sluiting.

De catalogus kan je helpen in je zoektocht. Daarnaast helpt een Sig-medewerker u graag verder.

Materialen ontlenen is kosteloos, indien het werk binnen de termijn wordt binnengebracht. Zo niet volgt er uiteraard een boete conform het regelement.

Je kan kosteloos vijf materialen ontlenen voor drie weken.

Bij verlies of beschadiging van een materiaal wordt er een vergoeding aangerekend a rato van de waarde van het werk die in de catalogus vermeld staat.

Verhuur

Nee, dit is niet toegelaten.

Als je organisatie tot een VZW behoort en 10 dagdelen per jaar huurt.

Normaal gezien niet, enkel in uitzonderlijke gevallen en in overleg.

Bij annulatie minder dan 5 werkdagen vooraf worden de huurkosten van de zalen betaald door de aanvrager, exclusief catering als deze bestelling nog kan geannuleerd worden.

Sig vzw staat in voor het poetsen van de zalen, je eigen materiaal enafval moet je terug meenemen.

Zeker, je kan in de buurt parkeren, er is ook een ondergrondse parking.

Je mag zeker eigen AV-materiaal meebrengen maar wij hebben veel materiaal ter beschikking.

Nee, dat niet. Vergaderingen, lezingen, voorstellingen, workshops en studiedagen mogen wel.

Vorming Breed Publiek

Personen met een niet-aangeboren hersenletsel en hun netwerk. Professionele hulpverleners mogen niet deelnemen aan een vorming van breed publiek

Neen, tenzij uitdrukkelijk vermeld staat dat de vorming gericht is naar studenten.

Indien je dit uiterlijk 2 werkdagen voor de start van de vorming laat weten aan het secretariaat en hierbij kan aantonen dat je niet enkel op professioneel vlak, maar ook zelf op privévlak als patiënt/cliënt ouder, partner, mantelzorger,… betrokken bent bij het onderwerp dat wordt besproken tijdens de vorming (bv. hersenletsel), dan kan je in principe aansluiten bij deze vorming voor breed publiek of omgekeerd. In dat geval ontvang je ook een attest.

Neen, een aanwezigheidsattest krijg je hiervoor niet.

Vorming professionelen

Via de onderstaande link kan u uw contactgegevens achterlaten en aangeven welke reeds bestaande vorming u graag wenst te volgen. U ontvangt van ons een mail wanneer de betreffende vorming opnieuw wordt georganiseerd.

Via de contactpagina u een suggestie geven over vorming professionelen. U kunt uw contactgegevens achterlaten en aangeven rond welk onderwerp u graag een vorming voor professionelen wenst te volgen. U ontvangt van ons een mail wanneer er rond het door u aangegeven onderwerp een vorming wordt georganiseerd.

Ja. Na deelname krijgt u aan het einde van de vorming een certificaat via e-mail.

Er wordt enkel een studententarief gehanteerd voor studenten van Hogeschool VIVES voor de studiedagen voor professionelen die Sig vzw samen met VIVES Brugge organiseert.

Ga naar onze homepage en druk bovenaan op nieuwsbrief. Daar kan je aanduiden welke nieuwsbrief je wenst te ontvangen.

CONTACTEER ONS