Vragen en antwoorden over meertalig opvoeden (gratis online versie)

Gesprekstool voor meertalige ouders, logopedisten en leerkrachten
Auteur Celien Dieleman
Prijs € 0,00
Extra 52 pagina's
ISBN X
Categorie Interculturaliteit
Delen op sociale media
Korte inhoud
De gesprekstool Vragen en antwoorden over meertalig opvoeden is een gratis, downloadbare verzameling kaarten met informatie voor meertalige ouders en kinderen, voor logopedisten en voor leerkrachten.
 
Auteur Celien Dieleman (logopedist, Centrum voor Ambulante Revalidatie Buggenhout) ontwikkelde het pakket tijdens haar postgraduaat meertaligheid aan de Thomas More hogeschool en vond de Sig-intervisiewerkgroep Meertalige kinderen in de ambulante revalidatie bereid om het geheel mee te verfijnen.
 
Dit alles resulteert in deze gesprekstool, bestaande uit 52 kaarten.
 

Opbouw en gebruik van de gesprekstool

De gesprekstool is opgebouwd volgens een kleurencode: 
  • Blauwe kaarten: een leidraad om de opbouw te ondersteunen
  • Groene kaarten: 10 vragen en antwoorden rond meertalig opvoeden
  • Rode kaarten: tips en activiteiten om thuis met taal aan de slag te gaan
Elke kaart is opgebouwd met aandacht voor een overzichtelijke lay-out en de nodige illustraties. Op die manier zijn de kaarten voldoende visueel aantrekkelijk en eenvoudiger voor ouders om als houvast te gebruiken. Er werd ook bewust gekozen voor een helder en eenvoudig taalgebruik, zodat ook ouders en verzorgers met een beperktere kennis van het Nederlands de kaarten kunnen hanteren. 
 
Het is niet de bedoeling dat ouders de hele bundel meekrijgen, maar dat de logopedist of leerkracht de kaarten selecteert die op het gezin van toepassing zijn. Op die manier wordt er aandacht gegeven aan de individuele situatie en de verschillen tussen gezinnen. Ouders en verzorgers krijgen zo de informatie waar zij nood aan hebben. De logopedist kan de kaarten verder mondeling toelichten, zodat de informatie goed overgedragen wordt en zodat eventuele bijkomende vragen of onduidelijkheden nog besproken kunnen worden. 
 

Bij wie kunnen de kaarten gebruikt worden?

Veel meertalige kinderen komen (via school) terecht bij een logopedist. Niet elke ouder van deze kinderen weet goed waarom precies hun kind nood kan hebben aan logopedische hulp. Via de kaarten verwerven ouders van meertalige kinderen enkele basisprincipes en concrete adviezen over meertalig opgroeien en kunnen zij op een zelfzekere manier omgaan met de talige situatie waarin hun kind opgroeit. 
 
Veel logopedisten krijgen een steeds grotere toestroom van meertalige kinderen in hun dagelijkse praktijk. Niet elke logopedist voelt zich even zelfzeker in het begeleiden en behandelen van deze patiëntengroep. Via de kaarten verwerft de logopedist zelf ook enkele basisprincipes over meertalig opgroeien, die dan weer gedeeld kunnen worden met de ouders van het meertalige kind. Dit is belangrijk aangezien niet alle therapeutische principes voor eentalige kinderen ook automatisch van toepassing zijn bij anderstalige of meertalige kinderen. 
 
De informatie en adviezen kunnen ook op een heldere manier gecommuniceerd worden aan de leerkrachten of andere belangrijke figuren in het leven van het meertalige kind. Op die manier zijn de verschillende contexten waarin het kind groeit op de hoogte van de meest optimale manier om meertaligheid te benaderen. Aan de hand van enkele situatieschetsen wordt de inzetbaarheid van de verschillende kaarten nog duidelijker: 
 

Download

Vragen en antwoorden over meertalig opvoeden (PDF) 
Tip: druk de kaarten dubbelzijdig af. Elke kaart is ontworpen met een voor- en achterkant.
 

 

Wellicht ben je ook geïnteresseerd in deze verwante titel(s):

 

Delen op sociale media
CONTACTEER ONS