Minimale mijlpalen in de taalontwikkeling bij jonge meertalige kinderen

Leidraad voor een oudergesprek
Auteur Intervisiewerkgroep Meertalige kinderen
Prijs € 0,00
Extra 5 pagina's
ISBN 9789058730697
Categorie Interculturaliteit
Delen op sociale media
Korte inhoud

Voor wie?

Deze lijst wil kleuterleidsters en zorgleerkrachten ondersteunen om een beter beeld te vormen van de taalontwikkeling van meertalige kleuters.

Waarom deze lijsten?

Wanneer anderstalige kinderen op school starten, is dat voor hen vaak het eerste contact met het Nederlands. Deze taal moet dus nog de nodige tijd krijgen om zich te ontwikkelen. De snelheid en wijze waarop het Nederlands verworven wordt, is echter onder meer afhankelijk van de ontwikkeling van de thuistaal. Inzicht in de ontwikkeling van de thuistaal kan ons helpen om vroegtijdige problemen te detecteren en het aanbod te versterken waar nodig. Het is ook een leuke manier om als leerkracht het kind beter te leren kennen en ouders het signaal te geven dat de taalontwikkeling een gedeelde bezorgdheid is.

Deze lijst is dus bedoeld om samen met de ouders een gesprek aan te gaan over de ontwikkeling van de thuistalen.

 

Je vindt hieronder een beknopte handleiding en vier gesprekslijsten, één voor elke kleutergroep. Het zijn invulbare pdf-documenten.

> Download Handleiding

> Download Lijst onthaalklas

> Download Lijst eerste kleuterklas

> Download Lijst tweede kleuterklas

> Download Lijst derde kleuterklas

Delen op sociale media
CONTACTEER ONS