Protocol Diagnostiek Ontwikkelingsdysfasie (PDOD)

Versie 2.1 (augustus 2023) - gratis te downloaden
Auteur Begga Van De Walle, Ingrid Herreman en Inge Zink
Prijs € 0,00
Extra 32 pagina's
ISBN 9789058731067
Categorie Spraak en taal
Delen op sociale media
Korte inhoud

Ontwikkelingsdysfasie (OD) kent in de logopedische praktijk een steeds groeiende belangstelling. Gefundeerde diagnostiek in functie van een aangepast zorgtraject voor kinderen en jongeren met OD roept veel vragen op, zowel in de klinische praktijk als in het onderwijs. Diagnostiek naar OD vergt dan ook een grondige expertise. Een diagnose OD kan pas gesteld worden als aan verschillende specifieke voorwaarden voldaan is, zoals een jaar aangepaste logopedische therapie voor mondelinge taal. Het Protocol Diagnostiek Ontwikkelingsdysfasie (PDOD) bezorgt de logopedist een algemene leidraad die op recente inzichten gebaseerd is en draagt hierdoor bij aan een kwaliteitsvolle, multidisciplinaire diagnostiek. 

De Sig-intervisiewerkgroep Taal bij Kinderen, onder leiding van de coördinatoren Begga Van De Walle en Ingrid Herreman, nam het initiatief voor de ontwikkeling van het PDOD. De valkuil van over- en onderdiagnoses als gevolg van enerzijds onvoldoende theoretische en klinische kennis van OD en anderzijds het ontbreken van een uniforme diagnostische leidraad, stimuleerde de logopedisten van de intervisiewerkgroep tot het verkennen en in kaart brengen van dit diagnostisch proces. Tijdens het denkproces werd de implementatie van het biopsychosociaal model waarop de International Classification of Functioning, Disability & Health (ICF) (Nederlands WHO-FIC Collaborating Centre, 2007) gebaseerd is, als meerwaarde voor de handelingsgerichte diagnostiek beschouwd. Dit model wordt meer en meer in de praktijk gehanteerd en biedt garanties voor een kwalitatieve zorgverlening (holistische benadering, cliënt- en contextueel gerichte zorg, visie op empowerment en inclusie) (Brocatus, 2012). Voor een bredere kijk op kinderen en jongeren met OD wordt het gebruik van het document ‘Overzicht intakevragen en kenmerken OD (ICF)’ (bijlage C) tijdens het diagnostisch proces sterk aanbevolen.

Het Protocol Diagnostiek Ontwikkelingsdysfasie werd samen met Prof. Dr. Inge Zink uitgewerkt en gefinaliseerd. Ideeën en afspraken uit eerdere overlegmomenten tussen ExpORL/Logopedische en Audiologische Wetenschappen (KU Leuven), Multidisciplinair Universitair Centrum voor Logopedie en Audiologie (UZ Leuven), het ministerie van Onderwijs, de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL), de CLB-koepels, de vertegenwoordigers van de taalklassen en het geïntegreerd onderwijs werden hierbij opgenomen.
Het PDOD bezorgt de logopedist een gefundeerde leidraad bij kwaliteitsvolle diagnostiek naar ontwikkelingsdysfasie, geplaatst in een multidisciplinair kader.

Dit protocol wordt mee ondersteund door de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL) en vzw CETOS (Centrum Taalontwikkelingsstoornissen). Aanpassingen aan nieuwe inzichten zijn in de toekomst mogelijk via de digitale versie.

Download

Download hier gratis het PDOD

 

Vragen of opmerkingen?

Met vragen of opmerkingen over het PDOD kunt u hier terecht. Wij bezorgen ze aan de auteurs. Ze zullen in de mate van het mogelijke verwerkt worden in volgende versies van het protocol.

Delen op sociale media
CONTACTEER ONS