Visietekst vorming & wetenschap

Visie over permanente vorming en wetenschappelijk onderzoek

Om permanent kwalitatieve vorming op te zetten en om praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek te stimuleren werken de Adviesraad Vorming en opleiding (AVO) en de Wetenschappelijk Platform samen.

Ze hanteren daarbij de principes van het verantwoord handelen (evidence based). Drie factoren zijn hierbij belangrijk:

  • de mate waarin een onderzoek, een therapeutische methode, een test, … wetenschappelijk onderbouwd is
  • of en hoe deze in de klinische praktijk kan worden gebruikt door hulpverleners, rekening houdend met de specifieke kenmerken en vaardigheden van deze therapeuten, en
  • afgestemd op de kenmerken en context van de specifieke cliënt

Beide organen leggen deze klemtonen om zorgvuldig in te schatten waar vorming en onderzoek zich op deze factoren situeren en benadrukken het belang hiervan bij gastsprekers en onderzoekers.

Specifieke aandacht gaat de komende jaren naar de volgende onderwerpen:

  • In het kader van verantwoord handelen, aandacht schenken aan de mate waarin kenmerken en vaardigheden van de therapeut een effect hebben op de werkzaamheid van de interventie en hoe zich dit verhoudt tegenover het effect van de methode zelf
  • Empowerment: het versterken van de eigen mogelijkheden en middelen van de cliënt en zijn omgeving om zoveel mogelijk zelf problemen op te lossen of ermee te leven
  • Het biopsychosociaal model van menselijk functioneren (WHO) en de daarop gebaseerde classificatiesystemen

Vanuit die optie willen we zoveel mogelijk aansluiten bij de vormingsbehoeften uit de praktijk.

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140