Doelgroep en werkvorm

U weet nooit genoeg over mensen met wie u dagelijks werkt

Voor wie?

Het vormingsaanbod voor professionele hulpverleners richt zich tot medewerkers van de Centra voor Ambulante Revalidatie en hulpverleners uit andere organisaties van de welzijns- en gezondheidssector. Voor de meeste onderwerpen is de doelgroep nader omschreven. Gelieve hiermee rekening te houden.

Studiedag of workshop?

Sig organiseert jaarlijks zo’n tweehonderd vormingsactiviteiten voor professionelen. 

  • Bij studiedagen ligt de nadruk op het doorgeven van kennis. Dit wil niet zeggen dat er geen interactie of praktijkrelevantie wordt verwacht. Studiedagen vinden om praktische redenen vaak in vakantieperiodes plaats (herfstvakantie, krokusvakantie en paasvakantie).
  • Workshops duren doorgaans langer dan één dag. De nadruk ligt er op het inoefenen van bepaalde vaardigheden, attitudes, behandelingsconcepten, enz. Het aantal deelnemers is om die reden beperkt.
  • Sig organiseert ook congressen of symposia. Jaarlijks is er het symposium Insigt. >> Meer info

 

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140