Vormingstraject - Inclusieve kinderopvang

Thema
Algemeen
Type Workshop
Code 173
Wanneer 05/11/2024
26/11/2024
Uur 09:00u tot 12:00u
Waar Online
Prijs € 144,00 - € 115,00 voor participanten
Uiterste inschrijvingsdatum 04/10/2024
Aantal uren vorming 6,00u
Professionele vorming
Inschrijven
Extra info

Trefwoorden

Inclusie - kinderopvang - zorgbehoefte - ouderbegeleiding - casusbespreking
 

Inhoud

Tijdens het eerste online vormingsmoment op dinsdag 5 november (9 - 12 uur) kom je meer te weten over wat inclusieve kinderopvang wel en niet inhoudt en welke visie erachter schuil gaat. Samen met de andere deelnemers onderzoek je je kijk op kinderen met een specifieke zorgbehoefte en hun gezin. We zetten de vraag naar zorg en ondersteuning centraal en niet het ‘probleem’ of ‘tekort’.

Je ontwikkelt inzichten over wat een inclusieve visie en werking betekent voor de organisatie van de kinderopvang en de competenties van de kinderbegeleiders.

Via oefeningen, discussies en praktijkvoorbeelden komen we tot de kernaspecten van kwaliteitsvolle inclusieve kinderopvang. Zo hebben we het onder andere over het belang van de ‘juiste’ woorden, het kind ‘kind laten zijn met de andere kinderen’, een doordacht ouderbeleid, het functioneren in een netwerk, maatwerk en aanpassingen in de omgeving.

Samen lijsten we de tips op die doorheen deze vorming aan bod kwamen. De handleiding 'Inclusie van kinderen met specifieke zorgbehoeften' van VBJK helpt ons daarbij.

Tijdens het twee online vormingsmoment op dinsdag 26 november (9 - 12 uur) onderzoek je samen met de andere deelnemers hoe je de kijk op inclusieve kinderopvang concreet kan maken in de dagelijkse praktijk. Hoe pak je het wenbeleid aan? Hoe geef je de communicatie met ouders vorm? Wat als andere ouders vragen hebben? Hoe kan je het netwerk dat rond een kind actief is ook inzetten in de kinderopvang en hoe maak je er ook zelf als opvang deel van uit? Hoe kan je het kind samen met de andere kinderen kind laten zijn? Welke verbindende activiteiten kan je inzetten?, enz.

Deze online vorming is opgebouwd vanuit deze en andere vragen (waar jij mee zit). We werken voornamelijk via casusbespreking, uitwisseling en korte reflectie-opdrachten zoals stellingen en dilemma’s. Daarbij maken we dankbaar gebruik van het inclusiespel dat het Centrum voor Inclusieve Kinderopvang van de stad Gent ontwikkeld heeft.

Er is ruimte om in te gaan op casussen en vraagstukken uit de dagelijkse praktijk. Vanuit de basisvisie over inclusieve kinderopvang zoeken we samen naar mogelijke manieren van aanpak. Zo verdiep je je inzichten over het opvangen van kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften.
 

Door wie?

Annelies Roelandt en/of Gaia Vergotte
VCOK vzw

Educatief medewerker/pedagogisch coach
 

Voor wie?

Kinderbegeleiders, verantwoordelijken uit de kinderopvang, hulp- en zorgverleners. Geen voorkennis vereist.
 

Over wie?

Kinderen van 0 tot 3 jaar
 

Praktisch

Documentatie en hosting inbegrepen

Maximum 20 deelnemers

Uurregeling van de twee vormingsmomenten:

  • 9.00 - 10.15 uur
  • Pauze
  • 10.30 - 12.00 uur

Je volgt deze online vorming via het platform Zoom. Je krijgt op 4/11 een e-mail met een link naar de online vorming. Kreeg je op 4/11 om 14.00 uur nog geen link via e-mail? Neem dan contact op met ons via  info@sig-net.be

 
Delen via social media
Inschrijven
CONTACTEER ONS