De invloed van slaap op de gedrags- en emotieregulatie bij kinderen tot 6 jaar

Thema
Algemeen
Type Webinar
Code 014
Wanneer 09/02/2024
Uur 10:00u tot 12:00u
Waar Online
Prijs € 38,00 - € 33,00 voor participanten
Uiterste inschrijvingsdatum 07/02/2024
Aantal uren vorming 2,00u
Professionele vorming

De uiterste inschrijfdatum voor deze activiteit is verstreken.

Extra info

Trefwoorden

Slaapproblemen - regulatie - ouder-kind afstemming
 

Inhoud

In de kinder- en jeugdpsychiatrie voor 0-6 jarigen (ambulant en dagkliniek) van het UZ Gent worden kinderen vaak aangemeld omwille van gedrags- en emotionele regulatiemoeilijkheden en/of een vermoeden van een ontwikkelingsstoornis. De primaire aanmeldklachten zijn zelden slaapproblemen, maar bij doorvragen blijkt toch dat een belangrijk percentage kinderen daar moeilijkheden mee heeft. Dit webinar gaat daar dieper op in.

Vaak slapen deze kinderen te weinig ('s nachts en/of overdag) en hebben ze heel veel hulp nodig om in- en/of door te slapen. Hoewel ouders er soms niet meteen een hulpvraag over hebben, zetten we zelf in onze dagkliniek consequent in op slaap overdag. Slaap zien we als een onderdeel van een breder plan rond regulatie van gedrag en emoties, als een essentieel onderdeel van de ontwikkeling. Bij baby’s en peuters baseren we ons op literatuur rond de zogenaamde ‘wakkertijden’. Niet zelden betekent dat ook het herintroduceren van één of meerdere dutjes overdag, tot de leeftijd van 3 à 4 jaar. Ouders rapporteren heel vaak dat de gedrags- en emotionele uitbarstingen minder zijn sinds hun kind overdag meer slaapt. Via ouderbegeleiding kan er een breder en specifiek plan rond slaap uitgewerkt worden. We hanteren daarvoor een heel brede visie op slaap (belang van ouder-kindrelatie, ritme en structuur, medische factoren, voeding, prikkelverwerking en andere) en gebruiken daarvoor meerdere specifieke methodes, die soms ook gecombineerd worden: o.a. gecontroleerd huilen, methodes die inzetten op nabijheid en geleidelijke afbouw van ouderlijke hulp (Droomritme en Gentle Sleep).

Zodra het kind ook ’s nachts beter slaapt, geven ouders vaak aan dat ze bijkomend opmerkelijke gedragsveranderingen zien. Het kind kent doorgaans minder (intense) woedebuien, is vrolijker, kan vaak beter zelfstandig spelen en leeftijdsadequate scheiding van ouders aan. Voedingen/eten verloopt ook vaak beter. De initiële vraag die soms gesteld werd om gedragsregulerende medicatie toe te dienen aan het kind, kan daardoor vervallen. Op gezinsniveau wordt er eveneens heel veel winst geboekt: ouders voelen zich energieker en ervaren een groter gevoel van competentie. In die zin is het inzetten op slaap vaak een onderdeel van een veel groter plan, waarbij een degelijke ouder-kind afstemming en kindontwikkeling de doelstellingen zijn.
 

Door wie?

Isabel De Groote
Doctor in de Orthopedagogiek
Integratief therapeut (cliëntgericht en gedragstherapie) en slaapspecialist.

Isabel heeft zestien jaar ervaring in de kinder- en jeugdpsychiatrie op de Infantafdeling (0-5 jaar). Sinds 2012 vervult ze de functie in het UZ Gent.
 

Voor wie?

Elke professional die geïnteresseerd is in of betrokken is bij de begeleiding van jonge kinderen.
 

Over wie?

0 - 6 jaar
 

Praktisch

ZOOM

Je volgt dit webinar via het platform Zoom. Je krijgt op 8/02 een e-mail met een link naar het webinar en wat praktische informatie. Kreeg je op 8/02 om 14.00 uur nog geen link via e-mail? Neem dan contact op met ons via info@sig-net.be.

Bij online vormingen vragen we om te werken met één toestel (laptop, tablet, smartphone) per deelnemer. Meerdere deelnemers per toestel is niet toegestaan.

Op zoek naar meer achtergrondinformatie? Neem een kijkje in de catalogus van de Sig-bib. Spring gerust binnen tijdens de openingsuren (elke werkdag van 9 tot 12 uur, behalve op woensdag). Uitlenen is gratis.

 
Delen via social media

De uiterste inschrijfdatum voor deze activiteit is verstreken.

CONTACTEER ONS