Symposium Insigt: technologie voor participatie en inclusie

Thema
Algemeen
Type Symposium
Code 191
Wanneer 25/10/2022
Uur 09:00u tot 16:30u
Waar Vormingscentrum Guislain Gent
Prijs € 145,00 - € 120,00 voor participanten
Uiterste inschrijvingsdatum 11/10/2022
Aantal uren vorming 6,00u
Professionele vorming

Deze vorming is geannuleerd.

Extra info

Trefwoorden

Innovatie in zorg- en hulpverlening - kansen- en spanningsvelden - blended care
 

Inhoud

Als hulpverlener streef je naar optimale participatie en inclusie van de cliënt. Tegenwoordig bestaan er heel wat technologische hulpmiddelen die aangeven het leven van de cliënt aangenamer te maken en hulpverleners te helpen in hun werk. De vraag stelt zich of technologie ondersteunend kan werken in het streven naar participatie en inclusie van de cliënt in zijn hulpverleningstraject en ruimer, in de maatschappij. Technologie in de hulpverlening kan de zorg naar een hoger niveau tillen wanneer mensen en technologie op de juiste manier ingezet worden, zodat ze elkaar kunnen versterken.

Dit symposium gaat na wat we kunnen verstaan onder dit ‘hoger niveau’? Waar liggen de opportuniteiten van technologie in de hulpverlening? Op papier worden altijd mooie veranderingen beloofd, maar wat is hier nu juist van aan? We hebben niet alleen aandacht voor de mogelijkheden, maar ook voor mogelijke gevaren, valkuilen en drempels. 

Daarnaast gaan we ook na wat we kunnen verstaan onder de ‘juiste manier’. Hoe creër je een gedragen beleid? Hoe zorg je voor een goede afstemming tussen technologische innovaties en de gebruikers ervan?  

Tot slot laten we ons inspireren door een aantal concrete, bruikbare toepassingen van technologie voor de therapeutische setting mét potentieel om bij te dragen aan de inclusie waar we met z’n allen naar streven.  
 

Inhoud lezingen
 

Digitale technologie in zorg- en hulpverlening: wat sociale professionals moeten weten - Davy Nijs 

Anno 2022 wordt digitale technologie zeer divers ingezet in de zorg- en hulpverlening. Enerzijds worden zo drempels van het hebben van een beperking overwonnen, anderzijds zorgt dit ook voor innovatie in zorg- en hulpverlening. Maar het inzetten van technologie gebeurt ook binnen verschillende spanningsvelden. Zo is bijvoorbeeld nog niet iedereen online voldoende mee om te kunnen participeren in de digitale wereld of voelen sociale professionals zich niet altijd even nabij of authentiek via digitale communicatiemiddelen. Wat moeten sociale professionals allemaal weten om hun houding en visie op de (on)mogelijkheden van digitale technologie te vormen?
 

Technologie een perfecte match?! Hoe afstemmen tussen doelstellingen, cliënt en hulpverlener - Bert Bonroy

Onbekend is onbemind. Dat is vaak ook het geval met technologie in de zorg. De vele technologische mogelijkheden om cliënten en hulpverleners te ondersteunen zijn vaak weinig gekend. Het is dan ook een grote opgave om de juiste technologische oplossingen in overeenstemming te brengen met de noden van hulpverleners en cliënten. Daarom willen we vanuit de expertise van Modem en Mobilab&Care concrete handvatten aanreiken die meegenomen kunnen worden om op een succesvolle manier technologische ondersteuning in te zetten in de dagelijkse praktijk. We gaan niet voor een 'blind date' met technologie, maar voor een perfecte match tussen de therapeutische doelstellingen, de cliënt en de zorgverlener. We bespreken hoe je technologie kan introduceren, welke vaardigheden er nodig zijn van zorgverlener en cliënt, voor wie je wat inzet en wanneer technologie niet de beste optie is.
 

Blended werken in de hulpverlening … meer dan zomaar wat tools kiezen - Philippe Bocklandt 

We zijn mensen-mensen. Ondersteuning van personen met een beperking doen we liefst cliënt-nabij in fysiek contact. In deze lezing verkennen we welke meerwaarde (zelfs sense-of-urgency) het inzetten van onlinetools heeft. We zoomen in op concrete mogelijkheden, voorwaarden en medewerkersvertrouwen in blended werken. We geven je handvatten om hiermee zelf aan de slag te gaan … want blended werken vergt meer dan ‘een appke kiezen’.
 

De inspiratieronde: een overzicht van betaalbare en bruikbare technologische toepassingen - diverse sprekers

We sluiten de dag af met een inspiratieronde waarin verschillende sprekers een breed gamma van mogelijke technologie komen voorstellen aan de hand van een korte pitch. De focus ligt hierbij op betaalbare, bruikbare technologie die kan bijdragen tot participatie en inclusie van de cliënt. Op die manier kan je na het symposium naar huis gaan met relatief eenvoudig te implementeren technologische toepassingen. Vraag jij je ook soms af hoe een 3D-printer en VR-bril ingezet kan worden in therapie? Ben je op zoek naar een meertalige app die je helpt communiceren met anderstalige ouders over thema's als zindelijkheidstraining? Dan is deze lezing echt iets voor jou. 

 

Sprekers

Davy Nijs
Orthopedagoog met jarenlange expertise in digitalisering in het welzijnswerk

Zijn stokpaardjes daarbij zijn mediawijsheid, digitale inclusie en onlinehulpverlening. Voor Mediawijs werkt hij momenteel het plan Iedereen Digitaal (bovenlokaal) uit dat zich richt op ouderen, personen met een beperking en jongeren in de jeugdhulp. Onder de vlag van Digisaurus empowert hij ouders en professionals rond mediaopvoeding. Hij is voorzitter van Link in de Kabel, een organisatie in het jeugdwerk die al jaren kwetsbare jongeren digitaal versterkt.

 

Dr. Bert Bonroy 
Doctor in de Industriële Wetenschappen, onderzoeker bij Mobilab&Care

Bert Bonroy is doctor in de Industriële Wetenschappen. Zijn doctoraat ging over het ontwikkelen en evalueren van assistieve technologie om chronische zorg te verbeteren. Sinds 2006 is hij als onderzoeker werkzaam bij Thomas More. In de onderzoeksgroep Mobilab&Care is hij onderzoeksleider. Bert heeft ervaring in het opzetten en uitvoeren van onderzoeksprojecten op nationaal en internationaal niveau waarbij technologie en zorg hand in hand gaan. Hij geeft lezingen in binnen- en buitenland waar hij dieper ingaat op onder andere wearable technologie die ingezet kan worden in de gezondheidszorg. Qua onderzoek is hij vooral geïnteresseerd in het implementeren van technologie en algoritmeontwikkeling in de zorgsector met het doel om de levenskwaliteit van de patiënt te verhogen en de zorgverlener (van professionele zorgverlener tot de mantelzorger) te ondersteunen.

 

Philippe Bocklandt
Docent en onderzoeksmedewerker Arteveldehogechool – bachelor sociaal werk

Sinds 2007 geeft Philippe vormingen en procesbegeleidingen rond (het implementeren van) onlinehulp in welzijnswerk en geestelijke gezondheidszorg. Samen met zijn team stond hij aan de wieg van methodieken rond professioneel e-mail, chatten en beeldbellen en ontwikkelde hij ondersteunend materiaal om onlinetools in je praktijk in te zetten. Zij adviseerden de overheid rond beleidsmaatregelen voor het (stapvoets) ondersteunen van onlinehulp.
 

Voor wie

Voor therapeuten, directies en diensthoofden werkzaam in de Centra voor Ambulante Revalidatie of andere organisaties uit de zorg-, onderwijs- of welzijnssector die openstaan voor innovatie. Geen voorkennis vereist. 
 

Praktisch

Deelnemersmap en catering zijn inbegrepen.

 
Delen via social media

Deze vorming is geannuleerd.

CONTACTEER ONS