Intervisiewerkgroep ICF

Code 414
Thema
Algemeen
Type Werkgroep
Code 414
Wanneer 27/09/2022
21/11/2022
26/01/2023
24/03/2023
16/05/2023
Uur 09:00u tot 12:00u
13:30u tot 16:30u
Waar Zowel online als live
Prijs € 121,00 - € 73,00 voor participanten
Uiterste inschrijvingsdatum 05/09/2022
Aantal uren vorming 15,00u
Professionele vorming
Inschrijven PRINT
Extra info

Doelstelling

Ondersteunen van het methodisch handelen volgens de biopsychosociale visie in een multidisciplinaire setting met als doel transdisciplinair te handelen met respect voor de principes van "shared decision making".

 

Doelgroep

Therapeuten die de opleiding ICF gevolgd hebben (inleidende studiedag en workshop) en bij voorkeur ook een supervisiewerkgroep volgden of op andere manier kunnen aantonen dat ze al de nodige praktijkervaring hebben. We richten ons tot mensen die het mandaat hebben om ICF in de organisatie te implementeren. Er wordt een actieve medewerking gevraagd tijdens de vergaderingen.

 

Inhoudelijke coördinatie

Nadja Brocatus, logopedist, docent, coach en ICF-trainer, Arteveldehogeschool Gent

 

Specifieke agendapunten werkjaar 2022-2023

  • Hoe starten met het uitleggen van het ICF-model aan ouders, zodat de ICF-taal ook hun taal wordt, zodat ze inzicht hebben in het methodisch handelen in het CAR, functioneren van hun kind, de visie van team op het kernprobleem, de hoofddoelstelling en de revalidatieplandoelen
  • Formuleren van kernprobleem, hoofddoelstelling en revalidatieplandoelen aan de hand van casusbesprekingen
  • Ondersteunende documenten, handleidingen, tools ontwikkelen die het implementeren van de biopsychosociale visie in de klinische praktijk faciliteren, concreet bijvoorbeeld voor het invoeren van het intakegesprek, adviesgesprek, evolutiebespreking, eindbespreking
  • Introductiedocument en filmpje maken voor de kennismaking met het CAR en de werking van het CAR volgens de biopsychosociale visie

 

Wanneer

De data van het volgende werkjaar zijn al vastgelegd:

Dinsdag 27/09/2022

9u00 – 12u00

Maandag 21/11/2022 (online)

9u00 – 12u00

Donderdag 26/01/2023 (online)

9u00 – 12u00

Vrijdag 24/03/2023 (online)

9u00 – 12u00

Dinsdag 16/05/2023

13u30 – 16u30

 

Delen

Inschrijven
CONTACTEER ONS