Onverstaanbare kinderen snel en efficiënt beter verstaanbaar maken a.d.h.v. de fonologische methode Hodson & Paden en andere

Thema
Spraak en taal
Type Studiedag
Code 037
Wanneer 31/01/2022
Uur 09:00u tot 16:30u
Waar Online
Prijs € 106,00 - € 91,00 voor participanten
Uiterste inschrijvingsdatum 28/01/2022
Aantal uren vorming 6,00u
Professionele vorming

De uiterste inschrijfdatum voor deze activiteit is verstreken.

PRINT
Extra info

 

Er is ook al een nieuwe sessie gepland tijdens de maand februari (link)

Trefwoorden

Hodson & Paden - articulatiestoornissen - fonologische stoornissen - therapie - spraakklankstoornissen
 

Inhoud

Tijdens deze online studiedag stellen we de fonologische therapie volgens Hodson (& Paden) voor. We illustreren deze met filmpjes en te gebruiken materiaal. Aangezien de Nederlandse aanpassing van het onderzoek van Hodson & Paden alleen tijdens de workshop van Imma Muris en Yvonne Draaisma wordt meegegeven, stellen we ze hier maar kort voor. Daarom komt aan bod hoe we vanuit een spreekstaal en andere fonologische en fonetische onderzoeken (AFPO, NAO en het nieuwe SpraakKlankOnderzoek SKO) behandeldoelen kunnen opstellen.

We schetsen het belang van het trainen van het fonologisch bewustzijn en werken dit praktisch uit. Terloops geven we ook enkele ideeën mee uit Prompt (articulatietherapie vanuit tactiel-kinesthetische input) en leggen we linken met problemen waarop je bij ernstige verstaanbaarheidsproblemen kan botsen. We wijzen op het belang van ouderbegeleiding en stellen Taalmaatjes hierbij kort voor.

Het geheel wordt ondersteund door filmfragmenten van casussen. Zo komt een casus van een kleuter met klinkerspraak en complexe problematiek uitvoerig aan bod.

 

Door wie?

Ingrid Herreman
Centrum voor Ambulante Revalidatie 't VLOT te Beveren
Logopedist

Ze volgde o.a. de workshops Hodson & Paden, Metaphon, Prompt en Hanen. Ze is mede-auteur van het PDOD, Protocol Diagnostiek OD en van het ouderbegeleidingsprogramma Taalmaatjes.


Voor wie?

Voor logopedisten die kinderen met ernstige fonologische en articulatiestoornissen onderzoeken en/of behandelen
 

Over wie?

0 - 12 jaar
 

Praktisch

Documentatie en hosting door Sig-medewerker inbegrepen

9u00 tot 16u30 (met middagpauze van 12u15 tot 13u00 en een kwartier pauze tijdens voor- en namiddag)

 

ZOOM

Via het platform Zoom volg je  deze online vorming. Je krijgt een e-mail met een link naar de vorming op 28/1 en wat praktische informatie. Kreeg je op 28/1 voor 14.00 u nog geen link via e-mail? Neem dan contact op met Kim Van Daele via kim.van.daele@sig-net.be

 

Delen

De uiterste inschrijfdatum voor deze activiteit is verstreken.

CONTACTEER ONS