Gedragsstoornissen bij jonge kinderen

Update in de diagnostiek en behandeling
Thema
ADHD
Type Studiedag
Code 074
Wanneer 21/04/2022
Uur 09:30u tot 16:30u
Waar
Prijs € 106,00 - € 91,00 voor participanten
Uiterste inschrijvingsdatum 07/04/2022
Aantal uren vorming 6,00u
Professionele vorming

Deze vorming is geannuleerd.

PRINT
Extra info

 

Trefwoorden

Gedragsstoornis / kinderen / diagnostiek / behandeling
 

Inhoud

Ernstig antisociaal gedrag is het overtreden van fundamentele regels van anderen of belangrijke maatschappelijke normen. Dit gaat gepaard met een grote hoeveelheid leed en een hoge kost voor de maatschappij. Het is algemeen geweten dat deze stoornis op adolescentie- en volwassenleeftijd slechts in beperkte mate gunstige behandelresultaten kent.

Afgelopen decennia is men steeds vroeger in de ontwikkeling van kinderen op zoek gegaan naar voorlopers van antisociaal gedrag. Hierbij werden nieuwe wetenschappelijke inzichten verworven in koude en ongevoelige (CU) karakterkenmerken, maar ook in de mate waarin deze vatbaarder zouden zijn voor behandeling.

Tijdens deze studiedag staan we stil bij de ontwikkeling en het verloop van antisociaal gedrag, de nieuwe inzichten in de diagnostiek en de stabiliteit van deze diagnostiek in de levensloop van het kind. Verder gaan we in op de ethische dilemma’s die deze nieuwe inzichten met zich mee brengen. Ten slotte bespreken we de recent onderzochte therapeutische interventies die effectief zijn in het verminderen van antisociaal gedrag bij jonge kinderen.
 

Door wie?

Prof. dr. Bie Tremmery
Praktijk De Boskeet 
K&J psychiater, systeemtherapeut, voormalig docent KU Leuven

Na een kleine 10 jaar forensische jeugdzorg, startte Bie recent een privépraktijk. Haar onderzoek aan de KU Leuven richtte zich op het agressiemanagement en het leefklimaat in een residentiële setting. Ze was een van de Belgische hoofdonderzoekers van het Europese MILESTONE Project over transitiepsychiatrie.

 

Voor wie?

Psychiaters, psychologen, orthopedagogen, leerkrachten en andere geïnteresseerden.
 

Over wie?

0 - 6 jaar
 

Praktisch

Informatiemap, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen

Delen

Deze vorming is geannuleerd.

CONTACTEER ONS