Aanvaarding en verwerking van doof/slechthorend zijn bij (jong)adolescenten

Thema
Gehoor - Zien
Type Webinar
Code 034
Wanneer 14/06/2022
Uur 10:00u tot 12:00u
Waar Online
Prijs € 33,00 - € 29,00 voor participanten
Uiterste inschrijvingsdatum 13/06/2022
Aantal uren vorming 2,00u
Professionele vorming

De uiterste inschrijfdatum voor deze activiteit is verstreken.

PRINT
Extra info

Trefwoorden

Doof zijn - identiteit - aanvaarding
 

Inhoud

De webinar gaat voornamelijk over de ontwikkeling van de identiteit van jongeren en jongvolwassenen (tussen 16 en 30 jaar) die doof geboren zijn. Gedurende de webinar maken we een onderscheid tussen twee groepen: dove kinderen van dove ouders en dove kinderen van horende ouders.

Op basis van zowel persoonlijke als praktijkervaringen worden factoren in kaart gebracht die invloed hebben op het wel of moeilijk aanvaarden van het doof-zijn en hoe we impact kunnen hebben op dit identiteitsontwikkelingsproces, of beter gezegd 'het aanvaardingsproces' van het doof zijn.

Zelf ben ik doof geboren, waardoor ik ook deels de rol van ervaringsdeskundige zal opnemen tijdens dit webinar. Deze ervaringen worden aangevuld met wetenschappelijk onderbouwde bevindingen.

Het webinar wordt in gebarentaal gebracht en vertaald door 2 tolken Vlaamse Gebarentaal (VGT).

 

Door wie?

Sara Van Leuven

MFC Sint-Gregorius te Gentbrugge

Klinisch psychologe voor dove en slechthorende jongeren

Publicatie: https://www.scriptiebank.be/sites/default/files/thesis/2017-09/Masterproef-II-Sara-Van-Leuven.pdf

 

Voor wie?

Therapeuten en begeleiders die (samen-)werken of omgaan met dove en slechthorende mensen

 

Over wie?

16 - 30 jaar
 

Praktisch

Documentatie en hosting door Sig-medewerker inbegrepen

Uurregeling van de dag:

  • 10.00 u – 12.00 u

ZOOM
Via het platform Zoom kan je deze webinar volgen. U krijgt een e-mail met een link naar de webinar op 13/06 en wat praktische informatie. Kreeg je op 13/06 voor 14.00 u nog geen link via e-mail? Neem dan contact op met Kim Van Daele via kim.van.daele@sig-net.be

 

Delen

De uiterste inschrijfdatum voor deze activiteit is verstreken.

CONTACTEER ONS