Schrijfproblemen en schrijfmotoriek in het (buiten)gewoon lager onderwijs

Code 095
Thema
(Psycho)motoriek
Type Studiedag
Code 095
Wanneer 18/10/2021
Uur 09:30u tot 16:30u
Waar VIVES Brugge
Prijs € 104,00 - € 89,00 voor participanten
Uiterste inschrijvingsdatum 15/10/2021
Aantal uren vorming 6,00u
Professionele vorming

De uiterste inschrijfdatum voor deze activiteit is verstreken.

PRINT
Extra info

Studenten van Hogeschool VIVES dienen zich in te schrijven via de volgende link: Studiedag code 095 - Studenten VIVES

Trefwoorden

Schrijfmotoriek / schrijfproblemen / methodiek / praktisch
 

Inhoud

Het schrijfproduct kan door verschillende oorzaken (motorisch, cognitief of gedragsmatig) beïnvloed worden en schrijfproblemen veroorzaken. Zowel bij kleuters (voorbereidend schrijven) als bij lagereschoolkinderen (aanvankelijk schrijven in de 1ste graad) kan het moeizaam aanleren als het automatiseren ervan extra ondersteuning vragen van de leerkracht, zorg, ondersteuner of therapeut.

Tijdens deze studiedag wordt aandacht besteed aan de verschillende oorzaken van schrijfproblemen, inzichten in denken en handelen, een eigen schrijfmethodiek uitgelegd om het stimuleren en aanpak  van het schrijfproces te bevorderen. Ook worden er materialen en oefeningen aangeboden om er zelf mee aan de slag te gaan.

Er is ruimte voor het uitwerken van een casus.
 

Door wie?

Karen Van Dyck


Psychomotorisch therapeut in privépraktijk
Psychotherapeut i.o.
Erkend auti-en gedragscoach
Ondersteuningsnetwerk VOKAN (Voorheen GON-coördinatie type 3 - type 9)
Gastspreker bij verschillende organisaties


Voor wie?

Professionelen werkzaam in zorg, (buitengewoon) basisonderwijs, ondersteuningsteams, CLB en CAR.
 

Over wie?

6 tot 12 jaar
 

Praktisch

Documentatie, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen


Delen

De uiterste inschrijfdatum voor deze activiteit is verstreken.

CONTACTEER ONS