Symposium 'Meertalige kinderen en hun gezinnen'

Ondersteuning van en hulpverlening bij de taalontwikkeling - code 108
Thema
Type Symposium
Code 108
Wanneer 20/11/2018
Uur 09:15u tot 16:45u
Waar 3Square - Zwijnaarde (Gent)
Prijs € 130,00 - € 120,00 voor participanten
Uiterste inschrijvingsdatum 13/11/2018
Aantal uren vorming 6,50u
Professionele vorming

De uiterste inschrijfdatum voor deze activiteit is verstreken.

Extra info

Afdrukbare flyer

Inhoud

Meertalige kinderen en gezinnen zijn geen nieuw gegeven in onze maatschappij. Al bij de eerste
migratiegolven werd er gezocht naar de juiste taalondersteuning. Door de jaren heen zijn visies en
inzichten sterk geëvolueerd. Ook de complexiteit van de meertalige context nam toe.

Dit symposium staat stil bij actuele inzichten en onderzoeksresultaten die van belang zijn voor de
praktijk. Enerzijds is er een preventief luik. Hierbij staat de ondersteuning van het gezin centraal: een
optimale context scheppen is van bij de start belangrijk. Anderzijds hebben we aandacht voor de
groep meertalige kinderen met een taalproblematiek: wat betekent dit voor taaldiagnostiek, ouderbegeleiding
en therapie?

We richten ons met dit symposium in de eerste plaats tot logopedisten. Maar in principe is iedereen
welkom die meertalige gezinnen en kinderen begeleidt in hun taalontwikkeling: gezinsbegeleiders,
psychologen, maatschappelijk assistenten die met ouders werken, zorgleerkrachten, enz.

 


Begeleiding

Sofie Lamon (logopedist PAIKA UZ Brussel)
Hilde Roeyers (Opleidingshoofd Logopedie en audiologie Vives hogeschool)
Lut Schelpe (logopedist Centrum Ontwikkelingsstoornissen UZ Brussel)
Hilde De Smedt (coördinator meertaligheid Foyer vzw)
Soumaya Mousselli (logopedist Foyer vzw).


Programma

Voormiddag

  • Meertalig opvoeden: actuele visie en praktijken
  • Diagnostiek: hoe brengen we de verschillende talen in kaart?


Namiddag

  • Focus op het kind en zijn meertalige context in begeleiding en therapie
  • Betrekken van ouders in begeleiding en therapie


Praktisch

Deelnameprijs:
Participanten: 110 euro / Niet-participanten: 120 euro

Prijs vanaf 17 september 2018
Participanten: 120 euro / Niet-participanten: 130 euro

 

 
Delen via social media

De uiterste inschrijfdatum voor deze activiteit is verstreken.

CONTACTEER ONS