Op aanvraag

Vraag hier vorming voor uw organisatie aan

Sig begeleidt en adviseert kinderdagverblijven, diensten voor opvanggezinnen, scholen, verenigingen of andere diensten bij de organisatie van een lezing of studiedag. Sig werkt samen met freelancers die gespecialiseerd zijn in de onderstaande thema's. In onderling overleg met de spreker en met de aanvragende dienst wordt er een geschikt moment gezocht. Sig regelt de afspraken tussen de aanvrager en de spreker en maakt de contracten. De aanvrager zorgt voor de locatie en (eventueel) audiovisueel materiaal. De kostprijs hangt af van de spreker en het aantal uren vorming.

Let wel, de aangeboden onderwerpen voor breed publiek in het open aanbod kunnen niet worden aangevraagd als vorming op aanvraag!

U kunt dus ook niet individueel inschrijven voor  vormingen op aanvraag, aangevraagd door een organisatie.

Het aanbod op maat behelst alleen deze vier thema's:

  1. Cognitive Disabilities Reconsidered-model (CDM)

Voor meer inhoudelijke info en boekingen i.v.m. deze 4 thema's kunt u terecht bij Sabine Willaert.

 

1. Cognitive Disabilities Reconsidered-model (CDM)

Therapeuten en zorgverleners werken regelmatig met cliënten met een ‘niet-aangeboren hersenletsel, NAH’ die in hun dagdagelijkse activiteiten beperkt worden door cognitieve problemen.

Het ‘Cognitive Disabilities reconsidered-Model (CDM)’ reikt hen een kader aan om ook eens op een andere, een meer ‘globale’ manier te kijken naar cognitieve problematiek. Daarbij wordt het accent minder op de stoornissen op zich gelegd, maar meer op de concrete gevolgen ervan in het dagelijks handelen.

Het Cognitive Disabilities-reconsidered Model (CDM) is bij uitstek een trans-disciplinair model dat nuttig kan zijn voor alle therapeuten, begeleiders en zorgverleners die werken met cliënten met een niet-aangeboren hersenletsels, NAH die (complexe) cognitieve problemen hebben.

Meer info en contact
 

 

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140