Hersenletsel-café: Wat is de impact van NAH op gezin en relaties?

Thema
Hersenletsel (NAH)
Type Hersenletsel-café
Code 248
Wanneer 19/10/2023
Uur 18:00u tot 20:00u
Waar UZ Gent Revalidatiecentrum K7
Prijs € 0,00
Uiterste inschrijvingsdatum 19/10/2023
Aantal uren vorming 2,00u
Vorming voor Breed Publiek

De uiterste inschrijfdatum voor deze activiteit is verstreken.

Extra info

Wat is een hersenletsel café?

Het opzet van de hersenletsel-cafés is laagdrempelig. Een hersenletsel-café is een ideale gelegenheid waar mensen met een hersenletsel en hun netwerk, anderen kunnen ontmoeten in een rustige omgeving. Gezelligheid, gesprek en ontmoeting staan voorop. 

Elk hersenletsel-café legt eigen accenten: het uitnodigen van een spreker, een workshop, een uitstap of gewoon gezellig samenzijn.

Het hersenletsel café in Gent wordt georganiseerd in twee delen. Enerzijds wordt er uitleg gegeven over het thema en daarna kan er gezellig worden nagekaart tijdens het café.

 

Inhoud

Wat we denken en hoe we in gedrag reageren op de omgeving heeft alles te maken met de cognitieve functies van onze hersenen: ze verwerken de informatie en sturen onze reacties hierop. Iemand met NAH kan hier problemen mee hebben. Zo kan het voorkomen dat wat de persoon in kwestie denkt niet overeenstemt met zijn gedrag, wat hij zegt of wat hij bedoelt. Dat wordt bij NAH al snel geïnterpreteerd als een verandering in iemands persoonlijkheid. De omgeving merkt gedragingen of uitingen van emoties die voordien niet of in mindere mate aanwezig waren. Iemand met NAH kan veel vlugger geïrriteerd zijn, vatbaarder voor depressies, egocentrisch, woede-uitbarstingen hebben, enz. Dit leidt bijna zeker tot misverstanden in de communicatie. Elkaar niet begrijpen lokt sowieso problemen uit en zorgt voor de persoon met NAH opnieuw voor frustraties en gevoelens van machteloosheid, afhankelijkheid en hulpeloosheid. Niet uitzonderlijk geuit in negatieve emoties. Gevolgen die lichamelijk minder zichtbaar zijn, maar een onvermijdelijke impact hebben op relaties met dierbare personen. 

 Hoe kan je dit bespreekbaar maken? Hoe kan je hiermee als partner, gezinslid, vriend of mantelzorger omgaan op moeilijke momenten? Dit is geen vanzelfsprekend proces, maar er zijn een aantal hulpmiddelen die het voor mantelzorgers en een stuk(je) eenvoudiger maken. We stellen ze tijdens deze lezing voor.
 

Door wie?

Engelien Lannoo
Klinisch neuropsycholoog

 

Voor wie?

Deze activiteit is bedoeld voor personen met NAH en hun familieleden.

Studenten en professionelen kunnen niet deelnemen aan deze activiteit.

 

 

 

 
Delen via social media

De uiterste inschrijfdatum voor deze activiteit is verstreken.

CONTACTEER ONS