Annuleren?

Inschrijving stap voor stap

>> Inschrijven voor professionelen
>> Inschrijven voor breed publiek
>> Disclaimer
 

Inschrijven professionelen

Hoe inschrijven?

Een inschrijving is geldig en definitief indien Sig het  online inschrijvingsformulier vóór de uiterste inschrijvingsdatum heeft ontvangen en zodra Sig de betaling van de factuur heeft ontvangen. Telefonisch inschrijven is niet mogelijk.

Procedure voor professionelen

Voor studiedagen en workshops is het aantal deelnemers beperkt. De volgorde van inschrijvingen is bepalend. De ontvangst van uw factuur garandeert uw deelname. Sig behoudt zich echter wel het recht voor de workshop of studiedag te annuleren als er te weinig deelnemers zijn. Dan volgt zo snel mogelijk de terugstorting van het inschrijvingsgeld.

Wij verwachten u zonder tegenbericht op de activiteit(en) waarvoor u zich hebt ingeschreven.  Alle praktische informatie met een routebeschrijving via Google maps vindt u op de website onder de betreffende activiteit.

Moeten we omwille van plaatsgebrek uitwijken naar een andere locatie, dan brengen we u hiervan persoonlijk en tijdig op de hoogte.

Bij inschrijving verklaart u zich akkoord met de onderstaande annulatievoorwaarden.

Volzet?

Is een studiedag of workshop volzet, dan kunt u uw e-mailadres achterlaten bij de betreffende activiteit. Wij noteren u als reserve en verwittigen u mochten er plaatsen vrij komen. Mocht de activiteit later worden hernomen, dan brengen wij u op de hoogte.

Annuleren?

CORONA UPDATE Aangepaste annulatievoorwaarden tot 31/12/2020

  • U bent ingeschreven en de activiteit kan niet plaatsvinden door verstrenging van de corona-maatregelen: Sig biedt u ofwel een evenwaardig online programma aan ofwel verzetten we de activiteit: u blijft ingeschreven tenzij de nieuwe datum u niet past.
  • U bent ingeschreven maar wilt uw inschrijving annuleren: u doet dit kosteloos tot en met elf werkdagen voor de activiteit. Vanaf de tiende werkdag betaalt u enkel een administratieve kost van 13 euro (volgens de normale annulatievoorwaarden kunt u uw inschrijvingsgeld niet meer recupereren 10 werkdagen voor aanvang van de activiteit).
  • Uiteraard zijn wij altijd verheugd als u iemand anders kent die uw plaats kan innemen.

 

Normale annulatievoorwaarden (vanaf 1/1/2021):

De annulatievoorwaarden gelden vanaf het moment van inschrijving, ongeacht het moment van betaling. Wie een inschrijving wil annuleren, doet dat schriftelijk (Sig vzw, Pachthofstraat 1, 9308 Gijzegem) of per e-mail (info@sig-net.be) en houdt hierbij rekening met onze annulatievoorwaarden:

  • Bij annulatie wordt 13 euro administratiekosten per ingeschreven deelnemer aangerekend.
  • Annulaties van inschrijvingen die we minder dan tien werkdagen vóór aanvang van de activiteit ontvangen, worden niet meer terugbetaald.

Belangrijk: ingeschrevenen die door overmacht niet kunnen deelnemen aan de activiteit, kunnen altijd iemand anders in hun plaats sturen.
 

Inschrijven breed publiek

Gelieve ook voor activiteiten van breed publiek om organisatorische redenen vooraf in te schrijven bij Sig. Dit kan zowel schriftelijk via Sig vzw,  Pachthofstraat 1, 9308 Gijzegem, telefonisch op 053 38 28 18, per fax op 053 38 28 18, per e-mail als via www.sig-net.be).

Wie inschrijft krijgt automatisch een schriftelijke bevestiging per mail. Zonder tegenbericht verwachten wij u op de activiteit.

Sommige activiteiten zijn gratis. Voor andere wordt een kleine toegangsprijs gevraagd (ter plaatse te betalen bij het onthaal).
 

Disclaimer

Sig is niet verantwoordelijk voor materiële, lichamelijke of andere schade van deelnemers, tenzij wij aansprakelijk zijn.

De locatie voor deze activiteiten is fysiek toegankelijk. Eventuele hulpmiddelen voor mensen met een beperking worden op aanvraag voorzien. Dank bij voorbaat om ons tijdig te verwittigen via info@sig-net.be.

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140