Webinar - Een vernieuwde taaltest voor kinderen en jongeren: het gebruik van de CELF-5-NL in Vlaanderen

code 043

Praktisch
Type activiteit: Webinar
Wanneer 26/02/2021
Uur 10:00 tot 12:00
Waar Online
Prijs € 32,00 - € 28,00 voor participanten
Info
Dit is een reductieprijs voor participanten. Vzw's uit de non-profit kunnen participant worden. In ruil voor een vast jaarlijks bedrag krijgen ze voordelen (o.a. reductie bij inschrijvingen). Meer info over participantschap vindt u bij OVER ONS
Doelgroep Professioneel
Info
Sig organiseert zowel vorming voor breed publiek (mensen met een beperking, partners, ouders, grootouders, enz.) als voor professionele hulpverleners. Het inhoudelijk niveau van de vorming is aangepast aan de doelgroep.
Uiterste inschrijvingsdatum 24/02/2021
Aantal uren vorming 2u

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

Trefwoorden

Taal- en communicatiestoornissen / kinderen en jongeren / CELF-5-NL 

 

Inhoud

De CELF-5-NL werd door Pearson Benelux B.V. gepubliceerd in 2019 en beoogt de identificatie, diagnosestelling en opvolging van taal- en communicatiestoornissen bij  kinderen en jongeren van 5 tot en met 18 jaar.

In het eerste deel van deze webinar situeren we de CELF-5-NL binnen het bestaande testarsenaal van taalontwikkelingsonderzoek. We overlopen heel wat subtests en items en bekijken welke taalcomponenten in de CELF-5-NL beoordeeld worden. We nemen vooral verschilpunten met de CELF-4-NL onder de loep en bekijken de aansluiting op de CELF-P-2NL. We hopen in dit uur een aantal vragen te beantwoorden waaronder: Wat is de meerwaarde van de CELF-5-NL?, Wat zijn aandachtspunten? Hoe kunnen we deze nieuwe test optimaal inzetten? 

In het tweede deel van de webinar wordt de kwaliteit van de CELF-5-NL besproken. Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw zette de voorbije periode namelijk in op de evaluatie van de nieuwste Nederlandstalige versie van deze test. Bij de beoordeling werd gebruik gemaakt van de Nederlandse vertaling van het EFPA Test Review Model. In lijn met dit model werden volgende aspecten van het instrument geëvalueerd: de kwaliteit van de uitgangspunten; de presentatie en de beschikbare informatie; de kwaliteit van het testmateriaal; de Vlaamse normering, de criteriumgerichte normering van de subtest Pragmatiek in Activiteiten (PAC); de betrouwbaarheid; de inhouds-, begrips- en criteriumvaliditeit; en de kwaliteit van de computergegenereerde rapporten. 

De beoordeling resulteerde in het toekennen van kwaliteitslabels aan deze aspecten voor gebruik van de CELF-5-NL in Vlaanderen, zowel voor het nemen van belangrijke als voor relatief minder belangrijk beslissingen op basis van de testresultaten. Naast het bespreken van de beoordeling en de kwaliteitslabels, zal tijdens de webinar ook worden stilgestaan bij enkele aandachtspunten die men ter harte moet nemen bij het gebruik van de CELF-5-NL in Vlaanderen.

 

Door wie?

Prof. dr. Inge Zink

KU Leuven Department Neurosciences, Exp ORL UZ Leuven, MUCLA

dr. Cynthia Van Gampelaere

Projectmedewerker BELRAI binnen het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek

 

Voor wie?

Alle professionals die de test gebruiken of willen gebruiken in de praktijk zoals logopedisten, taal-/spraakpathologen, schoolpsychologen, (ortho)pedagogen of andere personen die op grond van opleiding en ervaring in staat zijn een gestandaardiseerde taaltest af te nemen en die een gedegen kennis hebben van de regels van het Nederlandse taalsysteem en bovendien vertrouwd zijn met het taalgebruik in de omgeving van het kind.

 

Over wie?

Kinderen en jongeren van 5 tot en met 18 jaar waarbij er reeds sprake is van een taal- of communicatieproblematiek of er een vermoeden is van een dergelijke problematiek.

 

Praktisch

ZOOM
Via het platform Zoom kunt u deze webinar volgen. U krijgt een e-mail met een link naar de webinar op 25/2 en wat praktische informatie. Kreeg u op 25/2 na 14.00 u nog geen link via e-mail? Neem dan contact op met Kim Van Daele via kim.van.daele@sig-net.be

Deel deze cursus op Facebook, Twitter of Google+:

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140