Theory of Mind-ontwikkeling bij kinderen en jongeren met gehoorverlies

Code 054

Praktisch
Type activiteit: Studiedag
Wanneer 04/05/2021
Uur 09:00 tot 16:00
Waar Online
Prijs € 104,00 - € 89,00 voor participanten
Info
Dit is een reductieprijs voor participanten. Vzw's uit de non-profit kunnen participant worden. In ruil voor een vast jaarlijks bedrag krijgen ze voordelen (o.a. reductie bij inschrijvingen). Meer info over participantschap vindt u bij OVER ONS
Doelgroep Professioneel
Info
Sig organiseert zowel vorming voor breed publiek (mensen met een beperking, partners, ouders, grootouders, enz.) als voor professionele hulpverleners. Het inhoudelijk niveau van de vorming is aangepast aan de doelgroep.
Uiterste inschrijvingsdatum 02/05/2021
Aantal uren vorming 6u

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

 

 

 

Trefwoorden

Theory of Mind / kinderen en jongeren / gehoorverlies
 

Inhoud

Moeilijkheden in de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren met een gehoorverlies staan vaak in relatie tot de taalontwikkeling en meer specifiek tot de Theory of Mind (ToM)-ontwikkeling.  Slechthorende en dove kinderen ontwikkelen vaak de vaardigheid tot het inschatten van andermans gevoelens, gedachten en  intenties in vertraagd tempo en het eindresultaat is ook vaak beperkter. 


Tijdens deze online studiedag wordt niet alleen ingegaan op moeilijkheden die kinderen en jongeren met gehoorverlies ervaren om ToM-vaardigheden te ontwikkelen, maar ook op de mogelijke oorzaken en gevolgen ervan.  Meer specifiek gaan we in op de relatie tussen een (toegankelijke) taalomgeving en de Theory of Mind-ontwikkeling en op de samenhang tussen ToM-ontwikkeling en sociaal-emotioneel functioneren.
Praktische suggesties ter preventie en ter stimulatie van de ToM ontwikkeling van leerlingen met een gehoorverlies komen eveneens aan bod. 

Tot slot reiken we een aantal didactische materialen aan die in de dagelijkse begeleiding gebruikt kunnen worden.

 

Door wie?

Leo De Raeve PhD
Directeur ONICI


Leo is van opleiding psycholoog maar behaalde tevens een diploma dovenleerkracht (gehoorgestoorden A) in Tilburg en promoveerde in 2014 aan de Radboud Universiteit Nijmegen tot doctor in de Medische Wetenschappen met zijn proefschrift getiteld ‘Paediatric Cochlear Implantation: outcomes en current trends in education and rehabilitation’.

Voor wie?

Alle professionelen en ouders die betrokken zijn met opvoeding, onderwijs en revalidatie van kinderen en jongeren met gehoorverlies (0-12 jaar). Beperkte voorkennis vereist. 

Over wie?

0 - 12 jaar
 

Praktisch

Uurregeling van de dag:

  • 9.00 u – 10.15 u
  • Pauze
  • 10.45 u – 12.00 u
  • Pauze
  • 13.00 u – 14.15 u
  • Pauze
  • 14.45 u – 16.00 u

ZOOM
Via het platform Zoom kunt u deze online studiedag volgen. U krijgt een e-mail met een link naar de online studiedag op 19/04 samen met de nodige praktische informatie. Kreeg u op 03/05 na 12.00 u nog geen link via e-mail? Neem dan contact op met Kim Van Daele via kim.van.daele@sig-net.be

Deel deze cursus op Facebook, Twitter of Google+:

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140