Symposium INSIGT: Games in de hulpverlening?!

Code 071 - Met game beurs!

Praktisch
Type activiteit: Symposium
Wanneer 19/05/2015
Uur 09:00 tot 17:00
Waar The Level (Howest) Kortrijk
Prijs € 115,00 - € 100,00 voor participanten
Info
Dit is een reductieprijs voor participanten. Vzw's uit de non-profit kunnen participant worden. In ruil voor een vast jaarlijks bedrag (608 euro in 2017) krijgen ze voordelen (o.a. reductie bij inschrijvingen). Meer info over participantschap vindt u bij OVER ONS
Doelgroep Professioneel
Info
Sig organiseert zowel vorming voor breed publiek (mensen met een beperking, partners, ouders, grootouders, enz.) als voor professionele hulpverleners. Het inhoudelijk niveau van de vorming is aangepast aan de doelgroep.
Uiterste inschrijvingsdatum 17/05/2015
Accreditering voor artsen werd aangevraagd
Aantal uren vorming 6u

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

Inhoud

Computerspelletjes of ‘games’ deden jaren geleden al hun intrede in de samenleving. Toch bekijken heel wat mensen het gebruik en de steile opkomst ervan met ambivalente gevoelens. Tegenwoordig worden games ook meer en meer gebruikt als therapeutisch instrument. Het medium trekt namelijk om verschillende redenen de aandacht. Allereerst plaatsen games het kind of de jongere in een actieve leerrol. Verder is het een methode om thema’s op een laagdrempelige manier in hun leefwereld aan te bieden. Ten slotte zorgt het aanbrengen van inhoud via games voor meer betrokkenheid, motivatie en engagement.

Maar welke educatieve/therapeutische games zijn er nu zoal? Wat zijn de effecten van het gebruik van games in de klas, de zorg- of hulpverlening? Zijn ze bruikbaar bij verschillende doelgroepen (bv. dyslexie, ADHD of ASS)? Maakt het spelen van games (toch al) kwetsbare kinderen en jongeren nog gevoeliger voor incorrecte wereld- en zelfbeelden, slechte copingvaardigheden en beperkte sociale contacten? Wat zijn de neurologische effecten van het spelen van games en moeten we alert zijn voor verslaving, epilepsie en andere problemen?

De verschillende gastsprekers gaan in op deze vragen. We proberen zoveel mogelijk licht te werpen op de beide kanten van de medaille, zodat deelnemers een vollediger beeld krijgen van de voor- en nadelen van games als therapeutisch instrument.

We hopen u te verwelkomen op dinsdag 19 mei 2015 in The Level (Howest) te Kortrijk.
 

Programma

   8.30  Onthaal

   9.00  Welkom

   9.15  Inleiding
             Dr. Emmanuël Nelis, symposiumvoorzitter

   9.30  Games en maatschappij: een kritische beschouwing van het effectendiscours
             Prof. dr. Jan Van Looy, iMinds & MICT, Universiteit Gent

10.30  Pauze

11.00  Games als therapeutisch instrument: 
             de effecten van een game-based cognitieve training en een serious game
             Prof. dr. Saskia Van der Oord, KU Leuven & U Amsterdam

12.15  Evidence based game design
             Geoffrey Hamon, coördinator onderzoek Digital Arts & Entertainment, HoWest

12.30  Lunch en game beurs

14.00  Waarom en hoe games het brein aanspreken
             Prof. dr. Evert Thiery, Universiteit Gent

15.15  Pauze

15.45  Ouderbegeleiding: hoe gaan we thuis om met games?
             Dr. Eric Schoentjes, UZ Gent

17.00  Slotwoord 
             Dr. Emmanuël Nelis, symposiumvoorzitter 
 

Praktisch

  • Verzorgde broodjeslunch en documentatiemap in deelnameprijs inbegrepen
  • Wie hiervoor in aanmerking komt, kan voor dit symposium gebruikmaken van de KMO-portefeuille.
  • Accreditering is aangevraagd


Met de steun van


 

Deel deze cursus op Facebook, Twitter of Google+:

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140