Samenwerken met netwerken van personen met NAH

Code 005

Praktisch
Type activiteit: Studiedag Pasen
Wanneer 07/04/2020
Uur 09:30 tot 16:30
Waar UC Leuven Limburg (Campus Hertogstraat Heverlee)
Prijs € 102,00 - € 87,00 voor participanten
Info
Dit is een reductieprijs voor participanten. Vzw's uit de non-profit kunnen participant worden. In ruil voor een vast jaarlijks bedrag (608 euro in 2017) krijgen ze voordelen (o.a. reductie bij inschrijvingen). Meer info over participantschap vindt u bij OVER ONS
Doelgroep Professioneel
Info
Sig organiseert zowel vorming voor breed publiek (mensen met een beperking, partners, ouders, grootouders, enz.) als voor professionele hulpverleners. Het inhoudelijk niveau van de vorming is aangepast aan de doelgroep.
Uiterste inschrijvingsdatum 30/03/2020
Accreditering voor artsen werd aangevraagd
Aantal uren vorming 6u
Ik schrijf me in

 

Afdrukbare fiche

Trefwoorden

Netwerken / samenwerking formele en informele zorg / positie professional
 

Inhoud

Sociaal-maatschappelijke veranderingen en sturing door de overheid zorgen voor een veranderend zorglandschap. De vermaatschappelijking van de zorg stelt dat bij de ondersteuning van personen met een zorgbehoefte meer ingezet moet worden op het natuurlijke netwerk als ondersteuningsbron. De professionele hulpverlener wordt beschouwd als diegene die de verbindende factor is tussen de verschillende leden van het netwerk. Hij schakelt voortdurend tussen de zorgbehoevende, de informele en de formele zorgverstrekkers en probeert een rechtvaardig evenwicht te creëren in deze zorgtriade. We staan stil bij de daarmee gepaard gaande beroepsdilemma’s en verschuivingen in zijn positie ten aanzien van de zorgbehoevende en zijn netwerk.
 

Tijdens deze interactieve studiedag schetsen we een kader over het belang van aandacht hebben voor en samenwerken met het natuurlijke netwerk. Via oefeningen en casuïstiek worden handvatten aangereikt om netwerkversterkend aan de slag te gaan. Een vrouw met het Locked-In Syndroom getuigt, samen met haar man en mantelzorger, over hun ervaringen met professionele hulpverleners en over de wijzigingen in hun netwerk sinds het voorval in 2006.
 

Door wie?

Greet Demesmaeker
Lector/onderzoeker, departement Gezondheid en Welzijn, opleiding bachelor orthopedagogie, AP Hogeschool Antwerpen.

Lid van de kenniskring lectoraat Mantelzorg, Haagse Hogeschool Den Haag - werkt freelance voor diverse organisaties in België en Nederland

Demesmaeker, G., & Pazmany, E. (2019). Aandacht voor personen uit het secundaire netwerk van thuiswonende volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel. Signaal, 107, 12-20.
In 2020 verschijnt haar boek: ‘Het manoeuvreren van professionals in zorgsituaties' bij uitgeverij Coutinho

Voor wie?

Voor professionele hulpverleners die reeds, of in de toekomst, aandacht hebben voor en/of samenwerken met het natuurlijke netwerk van personen met NAH.
 

Over wie?

18 tot 65 jaar
 

Praktisch

Informatiemap, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen.
 

Deel deze cursus op Facebook, Twitter of Google+:

Ik schrijf me in

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140