Onverstaanbare kinderen snel en efficiënt beter verstaanbaar maken a.d.h.v. de fonologische methode Hodson & Paden en andere - wachtlijst

Code 136

Praktisch
Type activiteit: Studiedag
Wanneer 22/10/2020
Uur 09:30 tot 16:30
Waar VIVES Brugge
Prijs € 102,00 - € 87,00 voor participanten
Info
Dit is een reductieprijs voor participanten. Vzw's uit de non-profit kunnen participant worden. In ruil voor een vast jaarlijks bedrag krijgen ze voordelen (o.a. reductie bij inschrijvingen). Meer info over participantschap vindt u bij OVER ONS
Doelgroep Professioneel
Info
Sig organiseert zowel vorming voor breed publiek (mensen met een beperking, partners, ouders, grootouders, enz.) als voor professionele hulpverleners. Het inhoudelijk niveau van de vorming is aangepast aan de doelgroep.
Uiterste inschrijvingsdatum 15/10/2020
Aantal uren vorming 6u

Deze vorming is volzet. U kan zich echter als reserve inschrijven, als u dat wenst

Ik schrijf me in als reserve

Afdrukbare fiche

Trefwoorden

Articulatiestoornissen / fonologische stoornissen / therapie
 

Inhoud

Tijdens deze studiedag stellen we de fonologische therapie volgens Hodson (& Paden) voor. We illustreren deze met filmpjes en te gebruiken materiaal. Aangezien de Nederlandse aanpassing van het onderzoek van Hodson & Paden alleen tijdens de workshop van Imma Muris en Yvonne Draaisma wordt meegegeven, stellen we ze hier maar kort voor. Daarom komt aan bod hoe we vanuit een spreekstaal en andere fonologische en fonetische onderzoeken (AFPO, NAO en het nieuwe SKO) behandeldoelen kunnen opstellen.

We schetsen het belang van het trainen van het fonologisch bewustzijn en werken dit praktisch uit. Terloops geven we ook enkele ideeën mee uit Prompt (articulatietherapie vanuit tactiel-kinesthetische input) en leggen we linken met problemen waarop je bij ernstige verstaanbaarheidsproblemen kan botsen. We wijzen op het belang van ouderbegeleiding en stellen Taalmaatjes hierbij kort voor.

Het geheel wordt ondersteund door filmfragmenten van casussen. Zo komt een casus van een kleuter met klinkerspraak en complexe problematiek uitvoerig aan bod.

 

Door wie?

Ingrid Herreman
Centrum voor Ambulante Revalidatie 't VLOT te Beveren
Logopedist

Ze is coördinator van de Sig-intervisiewerkgroep Taal bij kinderen. Ze volgde o.a. de workshops Hodson & Paden, Metaphon, Prompt en Hanen. Ze is mede-auteur van het PDOD, Protocol Diagnostiek OD en van het ouderbegeleidingsprogramma Taalmaatjes.


Voor wie?

Voor logopedisten die kinderen met ernstige fonologische en articulatiestoornissen onderzoeken en/of behandelen

Over wie?

0 - 12 jaar
 

Praktisch

Informatiemap, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen

Deel deze cursus op Facebook, Twitter of Google+:

Deze vorming is volzet. U kan zich echter als reserve inschrijven, als u dat wenst

Ik schrijf me in als reserve

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140