Online themadag - Dyscalculie, een problematiek die blijft tellen

code 127

Praktisch
Type activiteit: Online themadag
Wanneer 01/12/2020
Uur 09:15 tot 16:30
Waar Online
Prijs € 135,00 - € 110,00 voor participanten
Info
Dit is een reductieprijs voor participanten. Vzw's uit de non-profit kunnen participant worden. In ruil voor een vast jaarlijks bedrag krijgen ze voordelen (o.a. reductie bij inschrijvingen). Meer info over participantschap vindt u bij OVER ONS
Doelgroep Professioneel
Info
Sig organiseert zowel vorming voor breed publiek (mensen met een beperking, partners, ouders, grootouders, enz.) als voor professionele hulpverleners. Het inhoudelijk niveau van de vorming is aangepast aan de doelgroep.
Uiterste inschrijvingsdatum 30/11/2020
Aantal uren vorming 6u
Ik schrijf me in

 

Afdrukbare fiche

Deze online themadag wordt aangeboden via Zoom. U krijgt een e-mail met een link en praktische info op ma 30/11. Kreeg u die dag voor 14.00 u nog geen link via e-mail? Neem dan contact op met Kim Van Daele via kim.van.daele@sig-net.be

 

Trefwoorden

dyscalculie / leerstoornis / rekenstoornis / diagnose / tests
 

Inhoud

Wist je dat er meer dan een half miljoen personen zijn met dyscalculie in België? Wist je dat dyscalculie (zoals dyslexie) erkend is als ‘arbeidsbeperking/handicap’?  …

Volgens de DSM-5 (American Psychiatric Association, 2014) wordt de prevalentie van dyscalculie, als neurobiologische ontwikkelingsstoornis geschat op 5-15 procent van de schoolgaande kinderen en 4 procent van de volwassenen. Bovendien zijn tal van mensen (onderwijsinstellingen, ondersteuners,  werkgevers, …) die zelf geen dyscalculie hebben, maar die beroepsmatig (aan het loket, …) of in hun omgeving (vrije tijd, buurt, …) van dicht of ver ook te maken hebben met deze doelgroep. De bestaande kennis over dyscalculie is echter versnipperd en beperkt tot bepaalde fases van de levensloop. Volwassenen met dyscalculie zouden daarom nog al te vaak minder geselecteerd worden voor jobs waar ze eigenlijk voor in aanmerking zouden moeten voor komen, met ‘gemist potentieel’ als resultaat.

Via deze themadag willen we de bestaande kennis (over multifactoriële oorsprong, vroege predictoren, signalen bij kinderen, zelfbeeld/welbevinden en motivatie, drempels (‘points of pain’) in de levensloop, determinanten en opportuniteiten, context en oplossingen) over dyscalculie bundelen binnen het Opportunity-Propensity (O-P) Model, dat op een integratieve manier de variantie in rekenvaardigheden probeert te verklaren. We staan ook stil bij de comorbiditeit met dyslexie, taalstoornissen, DCD, ADHD en ASS en bij de implicaties voor de praktijk.   

Verder belichten we de bevindingen van een aantal doctoraatstudies en de onderzoeksresultaten over de transitie van volwassenen met dyscalculie op de arbeidsmarkt. We hebben het ook over enkele bevindingen over ‘disclosure’.

Vervolgens geven we een overzicht van de instrumenten/tests die er zijn om dyscalculie vast te stellen. We staan stil bij de implicaties van het nieuwe leerplan en de keuze voor het ijsberg-rekenen in het GO, op de bestaande tests en onderzoeken en bij de vraag of men dezelfde instrumenten gebruikt bij de logopedist in een privépraktijk als in een Centrum voor Ambulante Revalidatie of in een Centrum voor Leerlingbegeleiding. We illustreren dat dit niet het geval is en pleiten voor een goede intake (familiale antecedenten, welke interventies werden uitgevoerd, enz.) en een brede (i.f.v. comorbiditeit) maar taakgerichte diagnostiek met onderbouwde en voor Vlaanderen gevalideerde instrumenten.

Ten slotte willen we een overzicht geven van onderzoeksgerelateerde bevindingen over de rol van leerkrachtcompetenties, het inzetten op autonome motivatie, het effect van al dan niet overzitten en van redelijke aanpassingen (zoals inzetten op directe instructie, geheugensteuntjes, werken met schema’s, meer tijd geven, gebruik van technologie) op het leren en het welbevinden en de implicaties voor het evidence based werken in de praktijk toelichten.

 

Door wie?

Prof. dr. Annemie Desoete
UGent - Vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie en Arteveldehogeschool

 

Voor wie?

Professionelen die betrokken zijn bij de diagnostiek, behandeling of begeleiding van kinderen en/of jongeren met dyscalculie
 

Over wie?

6 - 18+ jaar
 

Praktisch

Early bird actie blijft gelden!
Participanten: 110 euro / Niet-participanten: 135 euro

e

Deze online themadag wordt aangeboden via Zoom. U krijgt een e-mail met een link en praktische info op ma 30/11. Kreeg u die dag voor 14.00 u nog geen link via e-mail? Neem dan contact op met Kim Van Daele via kim.van.daele@sig-net.be

 

 

Deel deze cursus op Facebook, Twitter of Google+:

Ik schrijf me in

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140