Symposium - Dyslexie en leesproblemen

Code 089

Praktisch
Type activiteit: Symposium
Wanneer 10/05/2021
Uur 09:00 tot 16:30
Waar Online
Prijs € 138,00 - € 112,00 voor participanten
Info
Dit is een reductieprijs voor participanten. Vzw's uit de non-profit kunnen participant worden. In ruil voor een vast jaarlijks bedrag krijgen ze voordelen (o.a. reductie bij inschrijvingen). Meer info over participantschap vindt u bij OVER ONS
Doelgroep Professioneel
Info
Sig organiseert zowel vorming voor breed publiek (mensen met een beperking, partners, ouders, grootouders, enz.) als voor professionele hulpverleners. Het inhoudelijk niveau van de vorming is aangepast aan de doelgroep.
Uiterste inschrijvingsdatum 06/05/2021
Aantal uren vorming 6u
Ik schrijf me in

Dit online symposium wordt aangeboden via Zoom. U krijgt een e-mail met een link en praktische info op vr 7/05. Kreeg u die dag voor 14.00 u nog geen link via e-mail? Neem dan contact op met Kim Van Daele via kim.van.daele@sig-net.be

 

Trefwoorden

Dyslexie / leerstoornis / leesproblemen / diagnose / behandeling
 

Inhoud

Tijdens het eerste deel van dit symposium geeft prof. dr. Wim Van den Broeck (VUB) op grond van recente wetenschappelijke inzichten een solide basis mee over de causale achtergronden van dyslexie en de implicaties ervan voor diagnostiek en interventies.

Meer specifiek wordt via een historische inleiding de discussie weergegeven die tot vandaag gevoerd wordt over de levensvatbaarheid van het begrip ‘dyslexie’. We gaan na in welke mate het lukt een groep zwakke lezers af te bakenen met specifieke leesproblemen. We kijken daarbij naar genetisch en breinonderzoek en bespreken ten slotte de implicaties voor de diagnostiek van dyslexie en voor de aanpak van ernstige leesproblemen.

De tweede lezing is voor rekening van dr. Kirsten Schraeyen (Thomas More & KU Leuven) en handelt over leesproblemen en dyslexie in een meertalige context.

Vragen die aan bod komen, zijn: Is de uitdaging om te leren lezen in het Nederlands groter voor meertalige kinderen dan voor eentalige klasgenoten? Verschilt het profiel van meertalige kinderen met dyslexie van het profiel van eentalige kinderen? Hoe kunnen we een leerstoornis in een meertalige context correct onderkennen met het oog op een optimale behandeling? We trachten beknopt een antwoord te formuleren op deze belangrijke vragen.

De namiddag is voorbehouden voor een lezing van prof. dr. Pol Ghesquière (KU Leuven). We gaan in op de vraag ‘Wat kunnen/moeten we met dyslexie in de kleuterklas?’ en de link met predictie en preventie van ernstige leesproblemen op heel jonge leeftijd.

Het onderzoek in Leuven heeft zich in het afgelopen decennium toegespitst op de vroegtijdige onderkenning (predictie) van dyslexie. Dit liet toe indicatoren te detecteren die op een hoog risico op dyslexie kunnen wijzen. We maken kennis met deze onderzoekslijn en zetten deelnemers op het spoor van hoe deze inzichten de (diagnostische) praktijk in het kleuteronderwijs zou kunnen inspireren. In het recent onderzoek dat hieruit voortvloeit, hebben we de resultaten vertaald naar preventieve initiatieven in de kleuterklas. We onderzoeken hoe we, meestal gebruikmakend van educatieve spelen (serious games), kleuters met een risico op dyslexie beter kunnen voorbereiden op de overstap naar de lagere school en de start van het formeel leesonderwijs. We hopen ook hiermee de praktijk te kunnen inspireren.

Meer dan genoeg stof om er een boeiend online symposium van te maken, bedoeld voor iedereen die professioneel te maken krijgt met dyslexie en leesproblemen. We maken gebruik van Zoom.

 

Door wie?

Wim Van den Broeck is professor in de onderwijs- en ontwikkelingspsychologie aan de Vrije Universiteit Brussel

Kirsten Schraeyen is logopedist en experte op het vlak van taal- en leerstoornissen in een meertalige context. Zij is werkzaam als docent en onderzoeker binnen de Opleiding Logopedie & Audiologie, Thomas More en verbonden aan de onderzoeksgroep Gezins- en orthopedagogiek, KU Leuven

Pol Ghesquière is gewoon hoogleraar aan de onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek van de KU Leuven.

 

Voor wie?

Professionelen die betrokken zijn bij de diagnostiek, behandeling of begeleiding van kinderen en/of jongeren met dyslexie of leesproblemen
 

Praktisch

Programma:

09u00 – 09u15 : Verwelkoming en inleiding

09u15 – 10u45 : Lezing door Wim Van den Broeck (VUB)

10u45 – 11u00 : Pauze

11u00 – 12u30 : Lezing door Kirsten Schraeyen (Thomas More & KU Leuven)

12u30 – 13u15 : Middagpauze

13u15 – 14u45 : Lezing door Pol Ghesquière (KU Leuven)

14u45 – 15u00 : Pauze

15u00 – 16u30 : Vervolg lezing Pol Ghesquière (KU Leuven)

16u30  –  Einde

e

Dit online symposium wordt aangeboden via Zoom. U krijgt een e-mail met een link en praktische info op ma 7/05. Kreeg u die dag voor 14.00 u nog geen link via e-mail? Neem dan contact op met Kim Van Daele via kim.van.daele@sig-net.be

 


 

Deel deze cursus op Facebook, Twitter of Google+:

Ik schrijf me in

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140