Online studiedag - Probleemgedrag op school bij kinderen en jongeren met autisme in het reguliere onderwijs

code 055

Praktisch
Type activiteit: Studiedag
Wanneer 06/04/2021
Uur 09:00 tot 16:00
Waar Online
Prijs € 104,00 - € 89,00 voor participanten
Info
Dit is een reductieprijs voor participanten. Vzw's uit de non-profit kunnen participant worden. In ruil voor een vast jaarlijks bedrag krijgen ze voordelen (o.a. reductie bij inschrijvingen). Meer info over participantschap vindt u bij OVER ONS
Doelgroep Professioneel
Info
Sig organiseert zowel vorming voor breed publiek (mensen met een beperking, partners, ouders, grootouders, enz.) als voor professionele hulpverleners. Het inhoudelijk niveau van de vorming is aangepast aan de doelgroep.
Uiterste inschrijvingsdatum 01/04/2021
Aantal uren vorming 6u

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

Afdrukbare fiche

Inschrijven via de website is niet meer mogelijk. Wenst u toch nog in te schrijven? Stuur een e-mail naar kim.van.daele@sig-net.be met volgende info: Naam, organisatie, adres, gsmnummer en functie.

Let op: inschrijven tijdens het weekend is niet meer mogelijk.

 

Trefwoorden

Autisme / probleemgedrag / school

 

Inhoud

Soms overschrijden de prikkels waaraan een kind met autisme in het reguliere onderwijs wordt blootgesteld en de eisen waarmee het daar wordt geconfronteerd, zijn of haar draagkracht. Op school kunnen er vier grote stressoren worden onderscheiden, die niet toevallig overeenstemmen met de belangrijkste vier kwetsbaarheden in de prikkel- en informatieverwerking van kinderen met autisme: zintuiglijke overprikkeling, onduidelijke interacties en communicatie, een gebrek aan overzicht en complexe organisatie-eisen. De combinatie van die vier stressoren kan de verwerkingsmogelijkheden van het kind overstijgen en resulteren in allerhande probleemgedragingen. 

In deze vorming worden drie groepen van probleemgedragingen besproken die vaak voorkomen bij kleuters, lagereschoolkinderen en jongeren met autisme in het reguliere onderwijs: overvraging en schoolweigering, botsen met autoriteit en conflicten met medeleerlingen. Telkens wordt getracht om het probleemgedrag te begrijpen vanuit de ‘eigen-aardige’ manier waarop deze kinderen prikkels en informatie verwerken. Er wordt ook geschetst hoe dit gedrag ingebed geraakt in een patroon van reacties van klasgenoten en leerkrachten. De aanpak richt zich steeds op die hele klasdynamiek en niet enkel op wat het kind met autisme doet of zegt.

Door wie?

Wilfried Peeters
Is psycholoog en werkt bijna dertig jaar in de autismehulpverlening, waarvan het grootste deel in het expertisecentrum autisme van het UZ Leuven. Momenteel werkt hij voor een mobiel kinderpsychiatrisch team van het UPC KU Leuven (yuneco combi) en is hij als lector verbonden aan de bachelor-na-bacheloropleiding autisme van de AP-hogeschool in Antwerpen.


Voor wie?

Basiskennis over autisme volstaat: de vorming is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij onderwijs of ondersteuning aan kinderen met autisme in het reguliere onderwijs. 

 

Over wie?

3 - 18 jaar
 

Praktisch

Uurregeling van de dag:

  • 9.00 u – 10.15 u
  • Pauze
  • 10.45 u – 12.00 u
  • Pauze
  • 13.00 u – 14.15 u
  • Pauze
  • 14.45 u – 16.00 u

ZOOM
Via het platform Zoom kunt u deze online studiedag volgen. U krijgt een e-mail met een link naar de online studiedag op 5/04 en wat praktische informatie.
Kreeg u op 05/04 voor 14.00 u nog geen link via e-mail? Neem dan contact op met Kim Van Daele via kim.van.daele@sig-net.beDeel deze cursus op Facebook, Twitter of Google+:

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140