Online studiedag - Onverstaanbare kinderen snel en efficiënt beter verstaanbaar maken a.d.h.v. de fonologische methode Hodson & Paden en andere

Code 030

Praktisch
Type activiteit: Studiedag
Wanneer 11/03/2021
Uur 09:00 tot 16:00
Waar Online
Prijs € 104,00 - € 89,00 voor participanten
Info
Dit is een reductieprijs voor participanten. Vzw's uit de non-profit kunnen participant worden. In ruil voor een vast jaarlijks bedrag krijgen ze voordelen (o.a. reductie bij inschrijvingen). Meer info over participantschap vindt u bij OVER ONS
Doelgroep Professioneel
Info
Sig organiseert zowel vorming voor breed publiek (mensen met een beperking, partners, ouders, grootouders, enz.) als voor professionele hulpverleners. Het inhoudelijk niveau van de vorming is aangepast aan de doelgroep.
Uiterste inschrijvingsdatum 10/03/2021
Aantal uren vorming 6u

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

Afdrukbare fiche

Deze online studiedag is helaas volledig volzet, maar zal worden hernomen op donderdag 1 april 2021. Inschrijven kan via de volgende link: code 070
 

Trefwoorden

Articulatiestoornissen / fonologische stoornissen / therapie
 

Inhoud

Tijdens deze studiedag stellen we de fonologische therapie volgens Hodson (& Paden) voor. We illustreren deze met filmpjes en te gebruiken materiaal. Aangezien de Nederlandse aanpassing van het onderzoek van Hodson & Paden alleen tijdens de workshop van Imma Muris en Yvonne Draaisma wordt meegegeven, stellen we ze hier maar kort voor. Daarom komt aan bod hoe we vanuit een spreekstaal en andere fonologische en fonetische onderzoeken (AFPO, NAO en het nieuwe SKO) behandeldoelen kunnen opstellen.

We schetsen het belang van het trainen van het fonologisch bewustzijn en werken dit praktisch uit. Terloops geven we ook enkele ideeën mee uit Prompt (articulatietherapie vanuit tactiel-kinesthetische input) en leggen we linken met problemen waarop je bij ernstige verstaanbaarheidsproblemen kan botsen. We wijzen op het belang van ouderbegeleiding en stellen Taalmaatjes hierbij kort voor.

Het geheel wordt ondersteund door filmfragmenten van casussen. Zo komt een casus van een kleuter met klinkerspraak en complexe problematiek uitvoerig aan bod.

 

Door wie?

Ingrid Herreman
Centrum voor Ambulante Revalidatie 't VLOT te Beveren
Logopedist

Ze is coördinator van de Sig-intervisiewerkgroep Taal bij kinderen. Ze volgde o.a. de workshops Hodson & Paden, Metaphon, Prompt en Hanen. Ze is mede-auteur van het PDOD, Protocol Diagnostiek OD en van het ouderbegeleidingsprogramma Taalmaatjes.


Voor wie?

Voor logopedisten die kinderen met ernstige fonologische en articulatiestoornissen onderzoeken en/of behandelen

 

Over wie?

0 - 12 jaar
 

Praktisch

Via het platform Zoom kunt u deze online studiedag volgen. U krijgt een e-mail met een link naar de online studiedag op 10/03. Kreeg u op 10/03 na 14.00 u nog geen link via e-mail? Neem dan contact op met Kim Van Daele via  kim.van.daele@sig-net.be

Deel deze cursus op Facebook, Twitter of Google+:

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140