Morfosyntaxis: een creatieve verkenning in communicatief gerichte taaltherapie bij kinderen (taalleeftijd van 1;06 - 7 jaar) - VOLZET

2019/162

Praktisch
Type activiteit: Studiedag
Wanneer 21/10/2019
Uur 09:30 tot 16:30
Waar UHasselt - Campus Hasselt
Prijs € 102,00 - € 87,00 voor participanten
Info
Dit is een reductieprijs voor participanten. Vzw's uit de non-profit kunnen participant worden. In ruil voor een vast jaarlijks bedrag (608 euro in 2017) krijgen ze voordelen (o.a. reductie bij inschrijvingen). Meer info over participantschap vindt u bij OVER ONS
Doelgroep Professioneel
Info
Sig organiseert zowel vorming voor breed publiek (mensen met een beperking, partners, ouders, grootouders, enz.) als voor professionele hulpverleners. Het inhoudelijk niveau van de vorming is aangepast aan de doelgroep.
Uiterste inschrijvingsdatum 16/10/2019
Aantal uren vorming 6u

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

Afdrukbare fiche

Trefwoorden

Morfologie / syntaxis / taalontwikkelingsproblemen
 

Inhoud

Syntaxis en morfologie vormen een essentieel onderdeel in de taalvorm in functie van de communicatieve zelfredzaamheid van kinderen.
 

Problemen met morfosyntaxis hebben een weerslag op het begrijpen van instructies, nuances, gesprekken en verhalen, op de narratieve vaardigheden en op het gebruik van taal in communicatieve interactie. Deze tekorten hebben invloed op de sociale en emotionele ontwikkeling.
 

Na een beknopt theoretisch kader volgt een overzicht van beschikbare onderzoeksinstrumenten van de formele taalaspecten morfologie en syntaxis.
 

In hoofdzaak richt deze studiedag zich vervolgens op specifieke doelen, bruikbare technieken en behandelmethoden om het morfosyntactische niveau te verhogen in een communicatief gerichte taaltherapie i.s.m. ouders. We voorzien tijd voor praktijkgerichte opdrachten, therapiesuggesties, materiaal en het uitwisselen van ervaringen.
 

Door wie?

Begga Van De Walle 
CAR Overleie
Logopediste

Werkzaam in het CAR Overleie te Kortrijk, waar ze ruime ervaring opdeed in diagnostiek en therapie van kinderen met ontwikkelingsstoornissen. Verder is ze coördinator van de Sig-intervisiewerkgroep ‘Taaltherapie bij kinderen’ en lid van de Sig-intervisiewerkgroep ‘Hanen’.
Coauteur van ‘Het verhaal van Odi’ (2014), een verhaal voor psycho-educatie bij jonge dysfatische kinderen en het ‘Protocol Diagnostiek Ontwikkelingsdysfasie’ (PDOD) (2018).


Voor wie?

Voor logopedisten in de praktijk die betrokken zijn bij de taaldiagnostiek en therapie van kinderen bij wie de ontwikkeling van morfosyntaxis vertraagd of gestoord verloopt.
 

Over wie?

Kinderen met een taalleeftijd van 1;06 tot 7 jaar.
 

Praktisch

Informatiemap, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen


Deel deze cursus op Facebook, Twitter of Google+:

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140