Insigt: “En? Wat nu?”

Als gedragsproblemen de behandeling hinderen - code 090

Praktisch
Type activiteit: Symposium
Wanneer 23/05/2019
Uur 09:30 tot 16:30
Waar VIVES Brugge
Prijs € 135,00 - € 110,00 voor participanten
Info
Dit is een reductieprijs voor participanten. Vzw's uit de non-profit kunnen participant worden. In ruil voor een vast jaarlijks bedrag krijgen ze voordelen (o.a. reductie bij inschrijvingen). Meer info over participantschap vindt u bij OVER ONS
Doelgroep Professioneel
Info
Sig organiseert zowel vorming voor breed publiek (mensen met een beperking, partners, ouders, grootouders, enz.) als voor professionele hulpverleners. Het inhoudelijk niveau van de vorming is aangepast aan de doelgroep.
Uiterste inschrijvingsdatum 20/05/2019
Aantal uren vorming 6u

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

Afdrukbare fiche

Inhoud

Hulpverleners uit de revalidatie-, gezondheids-, welzijns- en onderwijssector worden vroeg of laat geconfronteerd met kinderen en jongeren die gedrag vertonen dat hen voor problemen stelt. Het kan gaan om schelden, weglopen of agressie, maar ook om halsstarrig zwijgen of weigeren om mee te werken. Niet zelden staat het moeilijke gedrag de uitvoering van het behandelplan in de weg.

Hulpverleners zoeken naar verklaringen voor dit gedrag en zeggen: “Hij is onveilig gehecht”, “Zij is niet goed opgevoed”, “Zijn motivatie is weer ver te zoeken”, “Ze heeft een gedragsstoornis”. Dit toont aan dat theorieën over hechting, opvoeding, motivatie en ontwikkeling van kinderen een grote invloed hebben op hoe we over kinderen denken, hoe we met hen praten, welke vragen we stellen en welke betekenissen we aan hun gedrag geven.

Dit symposium wil de betreden paden verlaten en andere perspectieven bieden op moeilijk gedrag. De gastsprekers bieden invalshoeken die inspireren en helpen in het omgaan met gedragsproblemen. Naast het onderzoek dat ze voeren, staan ze dagelijks in de werkveld. Zij zullen een kader bieden waarmee je in de praktijk aan de slag kan.

Van harte welkom op donderdag 23 mei 2019 in VIVES Brugge voor een boeiende dag!
 

Programma

9u

Onthaal met koffie en thee

9.30u

Inleiding - Dr. Emmanuël Nelis, symposiumvoorzitter

9.45u

Gehechtheid onder druk: wat heb ik nodig om me af te stemmen? - Erik De Belie

11u

Pauze

11.30u

Lastige gevoelens en problematisch gedrag: een rijkdom aan betekenissen - Sabine Vermeire

12.45u

Lunch

13.30u

Wie kan ik voor je zijn als het moeilijk gaat? - Franky D’Oosterlinck

14.45u

Pauze

15.15u

De rozenstruik in de wijngaard: gedrag van jongeren en hun signaalfunctie in de samenleving – Dr. Emmanuël Nelis

16.15u

Slotwoord

16.30u

EindeSprekers

Erik De Belie - Gehechtheid onder druk: wat heb ik nodig om me af te stemmen?

Erik De Belie, orthopedagoog en psychodynamisch kindertherapeut, is verbonden aan de Hogeschool Gent (Vakgroep Orthopedagogiek – E-Qual) en M.F.C. De Hagewinde. Hij werkt en publiceert over ouderschap, gehechtheid, mentaliseren, stressregulatie, emotionele beschikbaarheid en coachen van hulpverleners.

Wanneer de ontwikkeling van een veilige gehechtheid onder druk staat, proberen kinderen zo goed als mogelijk te overleven. Het aangaan van veilige relaties, het reguleren van emoties  en stress, en het vermogen om te leren worden hierbij beïnvloed. Om zich ‘goed genoeg’ af te stemmen op de onderliggende ontwikkelingsnoden, brengen we deze invloeden samen in kaart. Mentaliseren, of emotioneel begrijpen, vormt hierbij een belangrijke basishouding. We stellen ons vragen zoals: Hoe zou het komen dat dit kind zo reageert? Wat heeft het nodig? Wat doet dat met mij? Wat heb ik nodig om me af te stemmen? Aangezien ons vermogen om te mentaliseren onder druk staat bij stress, zoeken we eerst zelf naar ‘ademruimte’. Zo worden we niet meegezogen in een actie-reactiespiraal en kunnen we ‘emotioneel beschikbaar’ zijn voor deze kinderen.
 

Sabine Vermeire - Lastige gevoelens en problematisch gedrag: een rijkdom aan betekenissen

Sabine Vermeire is systemisch psychotherapeut, opleider en staflid aan de Interactie-Academie. Zij heeft gesprekken met kinderen, jongeren, (pleeg)ouders en hun netwerken in moeilijke en ingrijpende omstandigheden.

Tijdens ons hulpverleningsproces kan de kamer zich soms vullen met hardnekkige weigeringen tot meewerken, agressieve uithalen of krampachtig perfectionistisch gedrag. Elke poging om dit gedrag een andere richting uit te sturen, lijkt enkel tot toename te leiden. Ons gewone hanteringsarsenaal schiet tekort. De aansluiting raakt zoek en we komen klem te zitten. De beoogde behandelingsdoelstellingen lijken steeds onhaalbaarder. Een zoektocht begint naar wat hier aan de hand is. Hoe hardnekkiger en heftiger het gedrag, hoe zwaarder de roep naar verklaringen en diagnoses weerklinkt.

Kinderen in multistresscontexten ervaren zichzelf en de wereld rondom zich vaak als het probleem en beschouwen hun relaties met anderen als onveilig. Hoe kunnen we de lastige emoties en het problematisch gedrag begrijpen, zodat het ook handvatten bevat om samen terug aan de slag te gaan? Hoe kunnen we samen met het kind spreken over de obstakels die zich op ons parcours bevinden? En hoe kunnen we hun netwerken (ouders, leerkrachten, begeleiders) eventueel mee betrekken in die zoektocht?

Het stressmonster (Emma, 9 jaar)

Door stap voor stap het probleem op de onderzoekstafel te leggen in plaats van het kind zelf, zoeken we naar een benoeming van de moeilijkheden. We exploreren samen een rijkdom van betekenissen  en speuren naar nieuwe wegen om verder te gaan.
 

Franky D’Oosterlinck - Wie kan ik voor jou zijn als het moeilijk gaat?

Franky D'Oosterlinck is doctor in de Pedagogische Wetenschappen. Hij werkt als directeur van het Orthopedagogisch Centrum 'Nieuwe Vaart' te Gent en is gastdocent aan de UGent. Hij is stichter en voorzitter van de European Federation of Conflict Management and Treatment in Education and Care (EFeCT).

Mensen ontmoeten elkaar in het ‘hier en nu’. Toevallig, op afspraak, al dan niet met een doel. Kan het moment van ontmoeten betekenisvol zijn? Kan het een creatie zijn, een referentiepunt, een nieuwe ervaring die ertoe doet?

Kinderen en jongeren die gedragsproblemen vertonen, maken het de volwassenen rondom hen moeilijk om relaties aan te gaan en te onderhouden.

Relaties aangaan, leren, jezelf mogen zijn, geven en ontvangen zijn basisnoden van alle mensen. Vooral de vraag ‘hoe’ we aan deze noden tegemoetkomen voor kinderen en jongeren is interessant.

Feiten, de beleving ervan en de verhouding die we innemen tegenover waarden en normen vormen ingangen tot connectie. Het is een samen zoeken hoe we dit ‘hier en nu’-moment betekenisvol kunnen laten zijn voor beiden. Dit proces aangaan, dit ervaren, is de essentie van samen werken en in relatie gaan.
 

Emmanuël Nelis - De rozenstruik in de wijngaard: gedrag van jongeren en hun signaalfunctie in de samenleving

Dr. Emmanuël Nelis is kinder- en jeugdpsychiater in het AZ Sint-Lucas Brugge (Residentiële behandelingsgroepen en ambulante werking - adolescenten), diensthoofd KASBrugge, Systemische psychotherapeut. Verder is hij voorzitter van de Fondsen Julie Renson en Koningin Fabiola (Koning Boudewijnstichting).

De rozenstruik werd vroeger naast de wijngaard geplant om te waarschuwen voor aankomende meeldauwinfectie.  De roos was gevoeliger voor meeldauw dan de druivelaar. Jeugd heeft vanuit haar biologische, sociale en psychologische kenmerken een bijzondere gevoeligheid voor nieuwe processen, nieuwe krachten in de samenleving. Jeugd draagt nieuwe thema’s naar de voorgrond, vergroot ze uit. Pas later wordt duidelijk hoe jeugdculturen een trend in de samenleving hebben aangetoond. Ook automutilatie, opstandig en regelovertredend gedrag, kleding- en muziekstijl, gedeelde overtuigingen in jeugdgroepen kunnen een rozenstruikgehalte vertonen. Het kan nuttig zijn om de opkomst van bijzonder groepsgedrag ook in deze betekenis te begrijpen.

We vertrekken van een van de meest opvallende jeugdsubculturen, die een rozenstruikgehalte hadden: de protestbeweging van mei 1968. We zoeken ook naar actuele rozenstruiken en mogelijke betekenissen.

 

Praktisch

Early bird actie. Schrijf in vóór 25 maart 2019 en geniet van een mooie korting.
Participanten: 100 euro / Niet-participanten 125 euro
Prijs vanaf 25 maart
Participanten: 110 euro / Niet-participanten 135 euro

Accreditering werd aangevraagd i.s.m. de Vereniging van Revalidatieartsen.

 

Deel deze cursus op Facebook, Twitter of Google+:

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140