Online studiedag - Het biopsychosociaal model en ICF in de gezondheids- en welzijnszorg: inleidende studiedag

2020/086

Praktisch
Type activiteit: Online studiedag
Wanneer 12/10/2020
Uur 09:00 tot 16:00
Waar Online
Prijs € 102,00 - € 87,00 voor participanten
Info
Dit is een reductieprijs voor participanten. Vzw's uit de non-profit kunnen participant worden. In ruil voor een vast jaarlijks bedrag krijgen ze voordelen (o.a. reductie bij inschrijvingen). Meer info over participantschap vindt u bij OVER ONS
Doelgroep Professioneel
Info
Sig organiseert zowel vorming voor breed publiek (mensen met een beperking, partners, ouders, grootouders, enz.) als voor professionele hulpverleners. Het inhoudelijk niveau van de vorming is aangepast aan de doelgroep.
Uiterste inschrijvingsdatum 07/10/2020
Accreditering voor artsen werd aangevraagd
Aantal uren vorming 6u
Ik schrijf me in

 

Afdrukbare fiche

Via het platform Zoom kunt u deze online studiedag volgen. U krijgt een e-mail met een link naar de online studiedag op 9/10.

Kreeg u op 9/10 na 12.00 u nog geen link via e-mail? Neem dan contact op met Kim Van Daele via  kim.van.daele@sig-net.be

 

Trefwoorden

Biopsychosociaal redeneren / beeldvormend/diagnostisch kader / ICF
 

Inhoud

Het uitgangspunt van het biopsychosociaal model (BPS-model) is het menselijk functioneren als een samenspel tussen biologische, psychologische en sociale factoren. Handicap is niet enkel een persoonsgebonden, lichamelijk of mentaal probleem, maar de mate waarin iemand dingen kan doen (activiteiten) en kan meedoen in de samenleving (participatie) hangt ook af van omgevingsfactoren, bv. de ondersteuning door mensen of middelen, en van persoonlijke factoren, bv. hoe men zelf zijn probleem ervaart. Met de ICF kan je dit op een heldere en eenvormige wijze in kaart brengen.

De ICF is de vertaling van de in 2001 gelanceerde International Classification of Functioning, Disability & Health van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en vervangt de International Classification of Disability, Impairment and Handicap (ICIDH). ICF biedt een kader om een omvattende beschrijving te geven van het functioneren van een persoon. ICF biedt een gemeenschappelijk taalgebruik en denkkader dat bruikbaar is voor al wie werkt met mensen en dit in diverse werkvelden zoals gezondheidszorg, onderwijs, revalidatie, wetenschappelijk onderzoek...

De ICF wil allerminst een nieuwe manier van ‘etiketjes plakken’ zijn, integendeel. ICF biedt een kader om het menselijk functioneren in zijn totaliteit te benaderen en bepaalt vandaaruit  begeleidings- en behandelingsdoelen. Met ICF maak je de omslag van een stoornisgerichte visie op behandeling/begeleiding naar een behandeling/begeleiding gericht op de concrete kwaliteit van leven en dat is waar het uiteindelijk om gaat.

Als toepassing van het biopsychosociaal redeneren leidt het gebruik van ICF tot kwaliteitsvolle en inclusieve ondersteuning en zorg. ICF is  een internationaal aanvaard systeem dat helpt om een holistische visie op het menselijk functioneren in de praktijk te realiseren.

De ICF wordt in toenemende mate als beeldvormend/diagnostisch kader gebruikt door overheidsinstanties (bv. VAPH, RIZIV, FOD), onderwijs (cf. gemotiveerde verslagen door het CLB) en in verschillende sectoren van gezondheids- en welzijnszorg.

De volledige ICF-opleiding bestaat uit deze inleidende studiedag en een verdiepende workshop (Code 087). De inleidende studiedag kan afzonderlijk gevolgd worden. Wie wil inschrijven voor de verdiepende workshop, moet de inleidende studiedag hebben gevolgd (nu of in het verleden).
 

Door wie?

Jo Lebeer
Arts, Universiteit Antwerpen, ELIZA Vakgroep Eerstelijns- & Interdisciplinaire Zorg/Unit Handicapstudies - Studiecentrum INCENA (Inclusie & Enablement)

Nadja Brocatus
Logopedist-stottertherapeut, coach, docent Arteveldehogeschool

Lien Van Evercooren
Psycholoog, coördinator vroegbehandeling en ICF, CAR Sint-Niklaas

 

Programma

9.00 u – 10.15 u: De conceptuele kaders aan de basis van ICF

Pauze

10.45 u – 12.00 u: ‘Biopsychosociaal redeneren met ICF: een meerwaarde? (casus van een kind)

Pauze

13.00 u – 14.15 u: Biopsychosociaal redeneren met ICF: een meerwaarde? (casus van een volwassene)

Pauze

14.45 u – 15.45 u: Implementatie in een organisatie: een actieplan

15.45 u – 16.00 u: Huiswerkopdracht voor de deelnemers van de workshop

De begeleiding is in handen van RIVM-gecertificeerde ICF-trainers of ze hebben een ruime ervaring in het werken met het ICF-model.


Voor wie?

Artsen, paramedici, kinesitherapeuten, psychologen, (ortho)pedagogen, verpleegkundigen, leidinggevenden en coördinatoren werkzaam in het onderwijs, de welzijns- of gezondheidszorg, of de sector arbeidsintegratie of de hierbij betrokken overheden.
 

Praktisch

Informatiemap, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen.

Uurregeling van de dag:

  • 9.00 u – 10.15 u
  • Pauze
  • 10.45 u – 12.00 u
  • Pauze
  • 13.00 u – 14.15 u
  • Pauze
  • 14.45 u – 16.00 u

ZOOM
Via het platform Zoom kunt u deze online studiedag volgen. U krijgt een e-mail met een link naar de online studiedag op 9/10 en wat praktische informatie.
Kreeg u op 9/10 na 12.00 u nog geen link via e-mail? Neem dan contact op met Kim Van Daele via kim.van.daele@sig-net.be

Accreditering werd aangevraagd i.s.m. de Vereniging van Revalidatieartsen vzw.

Deel deze cursus op Facebook, Twitter of Google+:

Ik schrijf me in

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140