Online studiedag - Beginnende en gevorderde leesmoeilijkheden remediëren op het niveau van de volledige lagere school

Code 027

Praktisch
Type activiteit: Online studiedag
Wanneer 08/05/2020 - 12/05/2020
Uur 09:00 tot 12:00
Waar Online vorming
Prijs € 102,00 - € 87,00 voor participanten
Info
Dit is een reductieprijs voor participanten. Vzw's uit de non-profit kunnen participant worden. In ruil voor een vast jaarlijks bedrag (608 euro in 2017) krijgen ze voordelen (o.a. reductie bij inschrijvingen). Meer info over participantschap vindt u bij OVER ONS
Doelgroep Professioneel
Info
Sig organiseert zowel vorming voor breed publiek (mensen met een beperking, partners, ouders, grootouders, enz.) als voor professionele hulpverleners. Het inhoudelijk niveau van de vorming is aangepast aan de doelgroep.
Uiterste inschrijvingsdatum 07/05/2020
Aantal uren vorming 6u

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

Afdrukbare fiche

Indien u op 7 mei na 12 u nog geen e-mail met een link voor de online studiedag gelieve dan contact op te nemen: info@sig-net.be.
 

Trefwoorden

Leesmoeilijkheden / behandelplan / therapie
 

Inhoud

Een klein, venijnig en verraderlijk beestje – we kennen het allemaal als corona - heeft de voorbije maanden veel onheil, verdriet, ongerustheid en ongemak veroorzaakt. En wie de kans had om verder te werken, kreeg de uitdating voorgeschoteld om therapie op afstand te geven. Ook deze cursus zal vanop afstand gegeven worden. Gelukkig is er een chatfunctie waardoor jullie interactie nog altijd mogelijk is! En uiteraard gaat er veel aandacht naar de aanpassingen die nodig zijn om deze inhouden binnen een telelogopedie te kunnen verwezenlijken.

Tijdens deze studiedag ligt de focus op het lezen. We gaan eerst in op de manier waarop we de moeilijkheden in kaart kunnen brengen en vooral hoe we deze resultaten kunnen interpreteren. Wat zijn alarmerende signalen? Wat moeten we goed opvolgen? Wat kan nog getolereerd worden? Na dit eerste deel gaan we uitgebreid in op de ontwikkeling van het leesproces. Op aanvankelijk niveau hangt dit nog nauw samen met de ontwikkeling van de spellingsvaardigheid. We bekijken dit systeem met het accent op de aspecten die het lezen beïnvloeden en we verkennen in detail hoe we moeilijkheden praktisch en speels kunnen aanpakken.

Daarna volgen we de evolutie van het lezen gedurende de lagere school. In de eerste jaren ligt het zwaartepunt van de begeleiding op het versterken van de technische leesvaardigheden in combinatie met het stimuleren van de ontwikkeling van het begrijpend lezen. Naarmate de kinderen ouder worden en de moeilijkheden hardnekkig blijken, zetten we als begeleiders in op het faciliteren van het lezen en het zoeken naar ondersteunende maatregelen, zodat de leesproblematiek of de dyslexie het kind zo min mogelijk hindert in zijn ontwikkeling.

 

Door wie?

Hilde Heuninck
Logopedist

Al meer dan 25 jaar legt Hilde zich toe op het begeleiden van kinderen met ernstige rekenmoeilijkheden. Ze is auteur van verschillende praktijkboeken. In haar werk zoekt ze altijd naar strategieën, ondersteuningen en werkvormen die de kinderen inzicht bijbrengen en hen motiveren om dit inzicht in te oefenen.


Voor wie?

Voor therapeuten, zorgleerkrachten en taakleerkrachten (klasleerkrachten zullen veel, maar niet alle tips kunnen gebruiken).
 

Over wie?

6-12 jaar

 

 

Deel deze cursus op Facebook, Twitter of Google+:

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140