Basisworkshop Leespraat

Een doorgaande lijn naar lezen en praten - code 014

Praktisch
Type activiteit: Workshop
Wanneer 22/04/2021
Uur 09:00 tot 16:00
Waar Online
Prijs € 231,00 - € 185,00 voor participanten
Info
Dit is een reductieprijs voor participanten. Vzw's uit de non-profit kunnen participant worden. In ruil voor een vast jaarlijks bedrag krijgen ze voordelen (o.a. reductie bij inschrijvingen). Meer info over participantschap vindt u bij OVER ONS
Doelgroep Professioneel
Info
Sig organiseert zowel vorming voor breed publiek (mensen met een beperking, partners, ouders, grootouders, enz.) als voor professionele hulpverleners. Het inhoudelijk niveau van de vorming is aangepast aan de doelgroep.
Uiterste inschrijvingsdatum 20/04/2021
Aantal uren vorming 6u

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

 

Trefwoorden

Downsyndroom / functioneel werken / lezen en communiceren
 

Inhoud

Kinderen met het syndroom van Down hebben bijna allemaal belemmeringen op het gebied van de spraakontwikkeling. Het begrijpen loopt relatief sterk voor op het praten. De ontwikkeling van het praten wordt bemoeilijkt door problemen met het gehoor en met het auditief verwerken van informatie. Het visuele kanaal functioneert doorgaans veel beter.

Leespraat is primair een communicatieprogramma, waarbij praten en lezen zich gelijk op ontwikkelen. Het lezen ondersteunt en ontwikkelt het praten. Met een nadruk op de keuze van leeswoorden die uit de belangstellingswereld van het kind komen en functioneel zijn in de communicatie, kan vanaf het begin aan de uitspraak en het praten in zinnen gewerkt worden.

Kenmerkend voor Leespraat is de doorgaande lijn vanaf de peuterleeftijd door alle schooljaren heen. Leespraat betekent begrijpend en betekenisvol lezen vanaf het eerste leeswoord. Het visueel-analytische leesprogramma – het direct herkennen en onderscheiden van woorden, letters en woorddelen – vormt de basis voor het ontwikkelen van het denken, communiceren, en natuurlijk ook van het zelfstandig leren lezen. Leespraat biedt hierdoor een veilige weg naar lezen en praten voor kinderen die auditief zwak zijn en visueel sterk. Dit geldt voor veel kinderen met Downsyndroom, maar kan ook voorkomen bij andere kinderen met spraak-taalproblemen of ontwikkelingsachterstand.

Tijdens de online workshop wordt een overzicht van de methode gegeven en worden de praktische stappen gedemonstreerd. Er worden videofragmenten getoond en materialen bekeken. De officiële methode ‘Leespraat’ is die dag ook (vrijblijvend) te koop voor 25,00 euro.

Leespraat, ontwikkeld en geschreven door Hedianne Bosch van Stichting Scope (zie www.stichtingscope.nl), is gebaseerd op jarenlange praktijkervaring in het werken deze kinderen en studies van bestaande methodieken.
 

Door wie?

Heidi van Ginkel
Stichting Scope
Docent

Heidi geeft de trainingen ‘Rekenlijn’ en ‘Leespraat’.
Naast het geven van trainingen en advies werkt ze met deze methode individueel met tal van kinderen met downsyndroom.


Voor wie?

De workshop is bedoeld voor logopedisten, leerkrachten en andere begeleiders rondom het kind met downsyndroom of andere kinderen met spraak/taalproblemen.
 

Over wie?

3 - 12 jaar
 

Praktisch

ZOOM
Via het platform Zoom kunt u deze online workshop volgen. U krijgt een e-mail met een link naar de online workshop op 21/04 en wat praktische informatie. Kreeg u op 21/04 voor 14.00 u nog geen link via e-mail? Neem dan contact op met Kim Van Daele via kim.van.daele@sig-net.be

Minimum 13, maximum 16 deelnemers

 

Deel deze cursus op Facebook, Twitter of Google+:

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140