KTK-NL handleiding (Körperkoordinationstest für Kinder)

Herwerkte, gehernormeerde en vertaalde uitgave van de KTK voor het Nederlandstalig gebied (incl. 20 scoreformulieren)
Auteur Ernst Kiphard & Friedhelm Schilling (NL-vertaling: Matthieu Lenoir e.a. Universiteit Gent)
Prijs € 108,00
Extra 80 pagina's
ISBN 978-90-5873-094-7
Categorie (Psycho)motoriek
BESTELLEN
Delen op sociale media
Korte inhoud

De motorische ontwikkeling van kinderen staat onder druk. Kinderen bewegen te weinig. Bij pubers en adolescenten is dit probleem zo mogelijk nog groter. Dit leidt niet alleen tot een verhoogd risico op zwaarlijvigheid en dalende fysieke fitheid. Kinderen worden ook motorisch minder vaardig en bewegen minder gecoördineerd. Zo ontstaat een vicieuze cirkel. Wie niet goed kan bewegen, beweegt niet graag. En wie niet veel beweegt, kan niet goed bewegen …

De Körperkoordinationstest für Kinder (KTK), uitgebracht in 1974 (Kiphard & Schilling) en herwerkt en aangevuld in 2007 (Schilling), beoogt de evaluatie van de algemene grootmotorische ontwikkeling bij kinderen. Deze Duitstalige testbatterij is een hele tijd uit de aandacht verdwenen, maar de laatste jaren is er weer belangstelling voor. Zo stond een groep onderzoekers verbonden aan de Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen van de Universiteit Gent (o.l.v. prof. dr. Matthieu Lenoir) in voor de herwerking, hernormering en vertaling van de KTK voor het Nederlandstalig gebied. Dit resulteerde in de voorliggende KTK-NL.

De KTK meet de algemene lichaamscoördinatie van zowel typisch ontwikkelende kinderen als kinderen met motorische en/of verstandelijke problemen (Vlaamse normen van 5 tot 12 jaar). Het gaat om een valide en betrouwbaar instrument, psychometrisch stevig onderbouwd.

De testbatterij bestaat uit vier subtests:

  1. Rugwaarts balanceren over balkjes van verschillende breedte
  2. Zich zo vaak mogelijk zijwaarts verplaatsen met behulp van twee plankjes
  3. Zo vaak mogelijk heen en weer springen over een lat
  4. Op één been over een steeds hoger wordende stapel kussens hinken

De KTK is eenvoudig af te nemen en duurt ongeveer 15 minuten per kind. Wanneer de test wordt afgenomen bij grotere groepen (bv. in een schoolcontext) is een doorschuifsysteem met één testleider per opstelling aangewezen. Op die manier kunnen er in ruim een half uur tot twintig kinderen worden geëvalueerd.

De ruwe testscores van elke subtest worden omgezet in een leeftijds- en geslachtsgerelateerd motorisch quotiënt. Om de algemene coördinatie in kaart te brengen worden dezelfde vier subtests voor alle leeftijdsgroepen gebruikt. Dit maakt ook een longitudinale opvolging mogelijk.

Ook vanuit klinisch oogpunt is de gehernormeerde KTK uiterst belangrijk. Sommige kinderen hebben zwakkere motorische vaardigheden, wat kan leiden tot het label ‘Developmental Coordination Disorder’ (DCD). Om deze diagnose te kunnen stellen is het nodig kennis te hebben van wat motorisch kan worden verwacht van een kind op een bepaalde leeftijd in een bepaalde cultuur. De KTK-NL komt dus geen moment te vroeg.

>> Inhoudsopgave van de KTK-NL handleiding


Samenstelling KTK-NL

De KTK-NL bestaat uit:

  • KTK-NL handleiding (80 p.)
  • Pakket met 20 scoreformulieren

Het eigenlijke testmateriaal horend bij de KTK (1974, 2007) (bestaande uit plankjes, balkjes, lat, kussentjes, enz.) is apart te verkrijgen via Hogrefe. >> Meer info
 

Extra scoreformulieren

>> Klik hier voor het bestellen van meer scoreformulieren
 

Corrigendum 2020

Bij de omzettingstabellen voor de test ‘Zijwaarts verplaatsen plankjes’ zijn de met de ruwe scores corresponderende quotiënten niet correct, en dit zowel bij de jongens als bij de meisjes in de jongste leeftijdsgroep (5-5,99 jaar). De kolommen in deze PDF vervangen de omzettingswaarden. Wie de KTK-NL (2014) heeft aangekocht, kreeg de aanpassingen al per mail doorgestuurd.

>> Aangepaste omzettingswaarden

 

BESTELLEN
Delen op sociale media
CONTACTEER ONS