SCQ - Standaardpakket

Vragenlijst Sociale Communicatie - Autisme screenen
Auteur Michael Rutter, Anthony Bailey en Catherine Lord (vertaling Petra Warreyn, Ruth Raymaekers en Herbert Roeyers)
Prijs € 30,00
Extra 28 pagina's
ISBN 9789058730549
Categorie Autisme (ASS)
BESTELLEN
Delen op sociale media
Korte inhoud

De Vragenlijst Sociale Communicatie (SCQ) meet sociaal-communicatief gedrag bij kleuters ouder dan vier jaar (mentale leeftijd van minstens twee jaar). Het is een door ouders in te vullen screeningsinstrument, bestaande uit veertig vragen. De SCQ peilt naar symptomen die wijzen op een autismespectrumstoornis (ASS). Ouders kunnen de vragenlijst in minder dan tien minuten invullen (zonder supervisie). Ook het scoren door de onderzoeker neemt niet veel tijd in beslag. De SCQ is dus een snel en eenvoudig af te nemen instrument om kinderen routinematig te screenen voor ASS. Een vroege interventie behoort op die manier tot de mogelijkheden.

In de loop van 2002 is de oorspronkelijk Amerikaanse vragenlijst op een omvangrijke Nederlandstalige populatie genormeerd. Het initiatief werd genomen door Prof. Dr. Herbert Roeyers, Petra Warreyn en Ruth Raymaekers (Universiteit Gent), die ook instonden voor de vertaling van de SCQ.

Er zijn twee versies van de SCQ beschikbaar.

De versie Levensloop (LL) wordt het meest gebruikt en bevraagt de volledige ontwikkelingsgeschiedenis van het kind. De resultaten geven aan of een kleuter moet worden doorverwezen voor een volledig diagnostisch onderzoek, bijvoorbeeld met de ADI-R (Rutter e.a., 2003) of de ADOS (Lord e.a., 2001).

De versie Huidige toestand (HT) is specifiek bedoeld voor gedragingen gedurende de afgelopen drie maanden. De resultaten van deze versie zijn interessant om eventuele verandering na te gaan en zinvol voor behandelings-, opvoedings- en onderwijsplannen.

Beide versies zijn beschikbaar als AutoScoreTM-formulieren. Op de buitenzijde van het gesloten formulier zijn de vragen gedrukt. Nadat de ouder de ja- of nee-antwoorden heeft omcirkeld, kan de onderzoeker het formulier openen en de test scoren.

Het standaardpakket van de SCQ bestaat uit de handleiding, 20 formulieren LL en 1 formulier HT.

Extra scoreformulieren zijn per pakket van 20 exemplaren verkrijgbaar:
>> Extra formulieren Levensloop (LL)
>> Extra formulieren Huidige toestand (HT)

De SCQ is ook in bulkpakket verkrijgbaar (5 handleidingen, 100 formulieren LL en 5 formulieren HT).
>> Bulkpakket SCQ

BESTELLEN
Delen op sociale media
CONTACTEER ONS