Signaal Digitaal - 2024-2 en 2024-3 (pakket 2 artikels)

Executieve functies in het basisonderwijs + BRIEF-2 Vlaamse normen
Auteur Dieter Baeyens
Prijs € 38,00
Extra 18 + 23 pagina's
ISBN ISSN 07786026
Categorie ADHD
BESTELLEN
Delen op sociale media
Korte inhoud

Signaal Digitaal

2024 - nummer 2 - De ontwikkeling van executieve functies in het basisonderwijs: een bijzondere rol voor de leerkracht

2024 - nummer 3 - Psychometrische eigenschappen van de BRIEF-2 in Vlaanderen


Executieve functies (EFs) zijn een set van cognitieve functies die doelgericht gedrag mogelijk maken. Op die manier zijn ze ook een belangrijke voorspeller voor schools presteren en sociaal-emotioneel functioneren. Aandacht voor de kwaliteit van EFs is daarom gepast en soms ook noodzakelijk. Daar waar EFs tot voor kort vooral in de hulpverlening een plaats kregen, vonden ze recent ook weerklank in het kleuter- en lager onderwijs.

In dit artikel en het bijhorende webinar overlopen we de bijzondere rol die de leerkracht kan spelen bij het in kaart brengen van EF-gerelateerd probleemgedrag. We schuiven een gepersonaliseerde analyse van EF-gerelateerd probleemgedrag naar voren aan de hand van een ABC-schema. Daarnaast lichten we ook toe hoe strategieën kunnen worden ingezet in de interactie tussen leerkracht en leerlingen om emotionele, organisationele en instructionele steun te geven.

Aangevuld met directe EF-stimulering door spel en lesinhouden in de klas, dragen deze vormen van steun bij aan een leeromgeving waarin de EFs zich optimaal kunnen ontplooien. De leerkracht blijkt zo een essentiële schakel in de ontwikkeling van EFs bij leerlingen in het basisonderwijs.

Doorheen dit artikel illustreren Dieter Baeyens en Catherine Malfait (KU Leuven) recente inzichten over deze bijzondere rol aan de hand van studies uit hun eigen onderzoeksgroep. Tijdens dit webinar stellen zij de inhoud van dit artikel voor. Daarna is er mogelijkheid tot interactie en discussie over een aantal aspecten.

Extra: Vlaamse normen voor de BRIEF-2
Samen met dit artikel verschijnt ook het artikel Psychometrische eigenschappen van de BRIEF-2 in Vlaanderen (Sophie Pollé e.a.). Je ontvangt dit artikel als extra.


NOTEER: Bij bestelling van het artikel hoort de opname van het webinar van 29/5/2024, zodat je niets hoeft te missen van de interactie en discussie over het thema.

BESTELLEN
Delen op sociale media
CONTACTEER ONS