Signaal Digitaal - 2024-1 (artikel)

Neurodiversiteit en autisme
Auteur Gert-Jan Vanaken
Prijs € 0,00
Extra 15 pagina's
ISBN ISSN 07786026
Categorie Autisme (ASS)
Delen op sociale media
Korte inhoud

Signaal Digitaal

2024 - nummer 1 - Neurodiversiteit: een nieuwe blik op autisme en autismehulpverlening

Zowel in onderzoek als in de publieke opinie, en stilaan ook in hulpverlening, maakt het neurodiversiteitsdenken opgang. Aanhangers van het neurodiversiteitsgedachtegoed zetten zich af tegen het traditionele begrip van onder meer autisme, ADHD, Tourette en dyslexie als stoornissen. Eerder dan individuele tekortkomingen systematisch te willen verhelpen of remediëren, bepleiten neurodiversiteitsaanhangers om verschil in ontwikkeling en in functioneren eerst en vooral te omarmen, om beleefde problemen te kaderen in een nadelige maatschappelijke context en om in te zetten op de emancipatie van neurodivergente minderheidsgroepen, zoals autistische mensen.

Deze paradigmawissel roept echter nieuwe en fundamentele vragen op voor het hulpverleningsveld: hoe ziet goede en rechtvaardige zorg eruit in dit tijdperk van neurodiversiteit? 

Dit artikel van Signaal Digitaal gaat eerst in op de origine, uitgangspunten en claims van de neurodiversiteitsbeweging. Gert-Jan Vanaken (KU Leuven) legt nadruk op de breuk met het traditionele stoornismodel van autisme en de bijhorende benaderingen van autistische mensen in onderzoek en in klinische zorg. Daarna ruilt hij de enigszins ‘revolutionaire’ toon in voor een meer hervormingsgezinde, zoekende houding. Hierin beschrijft hij enkele belangrijke uitdagingen en kansen om het neurodiversiteitsdenken te vertalen naar concrete, klinische praktijken zoals diagnostiek, interventies en het inbedden van ervaringsdeskundigheid in de autismezorg.

In dit artikel ligt de focus op autisme. Dit neemt absoluut niet weg dat het neurodiversiteitsdenken belangrijke waarde kan bieden voor andere condities die momenteel als ontwikkelingsstoornis worden beschouwd.

Tijdens het bijhorende webinar stelt de auteur de inhoud van dit artikel voor. Daarna is er mogelijkheid tot interactie en discussie over een aantal aspecten.
 

Download hier gratis het artikel (in PDF)

Delen op sociale media
CONTACTEER ONS