Signaal Digitaal - 2023-3+4 (pakket 2 artikels)

Stottertherapieën voor kleuters in model gebracht
Auteur Sabine Van Eerdenbrugh
Prijs € 37,00
Extra 25 + 14 pagina's
ISBN ISSN 07786026
Categorie Spraak en taal
BESTELLEN
Delen op sociale media
Korte inhoud

Signaal Digitaal

2023 - nummers 3+4 - Stottertherapieën voor kleuters in model gebracht

  • Deel 1. Wetenschappelijke basis voor twee stottermodellen
  • Deel 2: Het gebruik van de modellen bij drie stotterbehandelingen

Als stotterspecialist wil je ouders van jonge kinderen die stotteren informeren over het ontstaan en de verdere ontwikkeling van stotteren. Je wil hen ook vertellen op welke componenten de gekozen behandeling werkt. Hiervoor is het nodig verschillende stottermodellen en -behandelingen voor kleuters te bekijken die momenteel in de praktijk gebruikt worden. Maar tegenwoordig stellen jij en waarschijnlijk ook de ouders waarmee je werkt, zich ook wel vragen over de onderliggende evidentie. Dringend tijd dus om dit onder de loep te nemen. We doen dit aan de hand van twee artikels.

In het eerste artikel (Deel 1: Wetenschappelijke basis voor twee stottermodellen) komen twee modellen aan bod: het Demands and Capacities model en het P&A driefactorenmodel. We stellen voor beide modellen het originele gedachtegoed, de onderliggende evidentie en een aanpassing van het originele model naar de hedendaagse praktijk voor.

In het tweede artikel (Deel 2: Het gebruik van de modellen bij drie stotterbehandelingen) lees je hoe het Demands and Capacities model en het P&A driefactorenmodel de werking van Mini-KIDS, het Lidcombe Programma en de sociaalcognitieve gedragstherapie kunnen duiden. 

Beide artikels zijn een theoretische beschrijving en toelichting van heel praktische concepten en klinische benaderingen. De inhoud van de artikels vormen een verdieping van het webinar dat Sig eerder over dit thema organiseerde (in februari 2021).

Tijdens het webinar stelt de auteurs de artikels voor. We gaan verder in op een aantal aspecten en is er mogelijkheid tot interactie en discussie. Let wel: dit webinar omvat geen hands-on training om de vermelde programma's te gebruiken!

NOTEER: Bij bestelling van de artikels hoort de opname van het webinar van 12/12/23, zodat je niets hoeft te missen van de interactie en discussie over het thema.

BESTELLEN
Delen op sociale media
CONTACTEER ONS