Signaal Digitaal - 2023-1 (artikel)

De terminologie van spraakklankstoornissen, een update
Auteur Klaar Vanopstal, Eric Manders, Jente Verbesselt en Joris Vanopstal
Prijs € 0,00
Extra 19 pagina's
ISBN ISSN 07786026
Categorie Spraak en taal
Delen op sociale media
Korte inhoud

Signaal Digitaal

2023 - nummer 1 - De terminologie van spraakklankstoornissen, een update

 

Abstract artikel  

"De terminologie in het logopedisch veld is inconsistent, variabel, inadequaat, een puinhoop, een chaos en een flessenhals. De ene term kan verschillende betekenissen hebben, terwijl verschillende termen naar dezelfde inhoud kunnen verwijzen”, zo schetste de vakgroep spraakpathologie Australië in 2008 het probleem. Ook in ons taalgebied is er veel onduidelijkheid rond de terminologie van spraakklankstoornissen, zo bleek alvast bij de ontwikkeling van het SpraakKlankOnderzoek (SKO). 

Achter elke kritiek verbergt zich een wens naar verbetering. Enkele leden van de werkgroep SKO gaan in dit artikel in op het belang van onderbouwde terminologie en correcte termen. Ze identificeren de oorzaken van inconsistentie en bieden een verantwoording voor de keuzes die gemaakt werden in het kader van het SKO-project, ondersteund door alle Vlaamse master- en bacheloropleidingen logopedie. De besproken termen behoren allemaal tot het domein van de spraakontwikkeling en de beschrijving van de vertragingen en stoornissen die daarbij kunnen optreden. De focus ligt dus op de kinderleeftijd. De keuzes worden uitgebreid verantwoord en aan het logopedische werkveld aangeboden als voorkeurstermen. Ze worden voor zover nodig afgezet tegen verouderde termen zoals bv. articulatie- of fonetische stoornissen.

 

> Download hier gratis het artikel (in PDF)

 

Delen op sociale media
CONTACTEER ONS