Frans in un deux trois - klank-tekenkoppeling

03/september/2021

Frans in 123

Het leren van de vreemde taal Frans is een complex proces waarbij veel kinderen en jongeren met dyslexie problemen ondervinden. Al gauw stoten zij op de vreemde klank-tekenkoppeling die ze zich eigen moeten maken. Naast de communicatieve taaltaken, die centraal staan in het basisonderwijs, is het verwerven van woordenschat via de drie pijlers uitspraak, betekenis en spelling een essentieel onderdeel voor het leren van de vreemde taal. Momenteel neemt het thematisch verwerven van woordenschat een prominentere plek in dan het systematische aanleren van de Franse spellingregels en -regelmatigheden.

Nochtans is er veel winst en motivatie te behalen wanneer deze klank-tekenkoppelingen expliciet worden aangeleerd. In het nieuwe oefenprogramma Frans in un, deux, trois worden deze Franse klank-tekenkoppelingen, net als in het Nederlandse lees- en spellingonderwijs, vanuit de alfabetische kennis aangebracht. Via een gestructureerd, opbouwend en expliciet aanbod komen kinderen en jongeren via dit oefenprogramma in contact met de link tussen klanken en hun lettersymbolen. Vanuit een multisensoriële integratie worden deze klank-tekenkoppelingen aangeleerd en versterkt, met als doel een minder abstract spellingsysteem.

Het oefenprogramma is kant-en-klaar: vanuit de Gemeenschappelijke actieve woordenlijst Frans werden alle woorden geanalyseerd volgens hun klank-tekenkoppelingen. Deze woorden werden overzichtelijk geordend in categorieën en subcategorieën die elkaar letter na letter opvolgen. Het kind of de jongere krijgt de kans om alle koppelingen direct te oefenen in verschillende posities van bekende klank-tekenkoppelingen. Door de voortdurende link tussen uitspraak, betekenis en spelling worden de koppelingen versterkt en de intrinsieke motivatie verhoogd.

Met Frans in un deux trois kan je kinderen bewust maken van het feit dat Frans een gestructureerde taal is die je met de juiste aanpak goed kan uitspreken, verstaan en schrijven zonder angst. Zo maken we ook kinderen en jongeren met dyslexie enthousiast voor Frans. Werk jij hier ook aan mee?

>> Meer info en bestellen

Delen

CONTACTEER ONS