Grammaticale taaltherapie bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis

Theme
Spraak en taal
Type Workshop
Code 154
Date(s) 15/11/2024
Time 09:30h until 16:30h
Location Sig Gijzegem
Price € 186,00 - € 149,00 for participants
Registration deadline 15/10/2024
Duration 6,00h
Professional training
Register
Extra info

Trefwoorden

Taaltherapie / therapiedoelen / behandelprogramma's
 

Inhoud

Bijna alle kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben problemen met het leren van de grammaticale regels. Deze problemen zijn meestal hardnekkig en uiten zich in een eenvoudigere zinsbouw en veel fouten in morfologie en zinsbouw.

Gestandaardiseerde taaltests geven maar beperkt inzicht in deze grammaticale problemen en bieden ook te weinig informatie voor het opstellen van geschikte behandeldoelen. Spontane taalanalyses (STA) zijn daar veel meer geschikt voor (zie workshop op 8/11 met Code 132). Na het selecteren van passende behandeldoelen moet je samen met kind en ouders aan de slag. Maar hoe doe je dat?

Vanuit een theoretische basis over de grammaticale ontwikkeling bij kinderen met TOS bespreken we de behandelmogelijkheden voor kinderen met TOS in verschillende leeftijdsgroepen. Bij peuters en kleuters kunnen we andere behandelvormen en technieken inzetten dan bij oudere kinderen. Welke problemen pak je aan? Hoe doe je dat? Op welke leeftijd is dat zinvol? We bekijken diverse behandelprogramma’s en taalstimulerende technieken en bespreken de voor- en nadelen ervan. Wat weten we inmiddels over frequentie van taaltherapie en dosering? Zijn therapiepauzes zinvol? Een belangrijk punt bij taaltherapie is de transfer.: hoe zorgen we ervoor dat het nieuw geleerde daadwerkelijk toegepast wordt in de praktijk?

Relevante literatuur ter voorbereiding (open access):

Van Heugten, V., Klatte, I., Zwitserlood, R., & Gerrits, E. (2022). Grammaticale ontwikkeling van zich normaal ontwikkelende kinderen en kinderen met TOS in de leeftijd van 7 tot 10 jaar. Stem-, Spraak- En Taalpathologie, 27, 91-114. https://doi.org/10.21827/32.8310/2022-91

Zwitserlood, R., Wijnen, F., van Weerdenburg, M., & Verhoeven, L. (2015). “MetaTaal”: enhancing complex syntax in children with specific language impairment: a metalinguistic and multimodal approach. International Journal of Language and Communication Disorders, 50(3), 273-279. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4492443/

Zwitserlood, R. (2019). Effectiviteit en bruikbaarheid van FIT-Digitaal in TOS behandelgroepen van Auris: een pilotstudie. https://vhz-online.nl/effectiviteit-en-bruikbaarheid-van-fit-digitaal-in-tos-behandelgroepen-van-auris-een-pilotstudie
 

Door wie?

Rob Zwitserlood
Hogeschool Utrecht Lectoraat Logopedie – Participatie door Communicatie

Senior onderzoeker TOS

https://www.hu.nl/onderzoek/onderzoekers/rob-zwitserlood
https://www.linkedin.com/in/rob-zwitserlood-2676a87/
 

Voor wie?

Logopedisten die werken met kinderen met taalontwikkelingsstoornissen van alle niveaus. Enige ervaring in diagnostiek en behandeling is vereist.
 

Over wie?

Kinderen/adolescenten met taalontwikkelingsstoornissen van 4 tot 18 jaar
 

Praktisch

Documentatie, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen.

Maximum 25 deelnemers

Op zoek naar meer achtergrondinformatie rond spraak en taal? Neem een kijkje in de catalogus van de Sig-bib. Spring gerust binnen tijdens de openingsuren (elke werkdag van 9 tot 12 uur, behalve op woensdag). Uitlenen is gratis.

 
Delen via social media
Register
CONTACTEER ONS