Tussen taal en blokkendoos (gratis online versie)

Leidraad voor goede gesprekken met ouders over meertalig opgroeien, spel en speelgoed
Auteur Intervisiewerkgroep Meertalige kinderen
Prijs € 0,00
Extra 35 pagina's
ISBN 9789058730848
Categorie Interculturaliteit
Delen op sociale media
Korte inhoud

In 2006 stelde de werkgroep Meertalige kinderen de AMK (Anamneselijst Meertalige Kinderen) op. Deze lijst vormde een eerste initiatief om de diagnostiek en begeleiding van meertalige kinderen op een verantwoorde manier uit te voeren. Het is een leidraad die uitnodigt tot een eerste gesprek over de meertalige opvoeding van het kind. Het in kaart brengen van de taalsituatie en het spelaanbod is maar een eerste stap. Vanuit het werkveld werd gewezen op de nood aan handvatten om specifieke thema’s bespreekbaar te maken in de (meertalige) gezinscontext.

De fiches in ‘Tussen taal en blokkendoos’ willen hier graag aan tegemoetkomen. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Hoe geef ik elke taal voldoende aandacht?
  • Hoe werken we als ouder samen aan een meertalige opvoeding?
  • Hoe voelt mijn kind zich te midden van alle talen?
  • Ervaar ik verschillen tussen de cultuur thuis en op school die het ontwikkelen van de taal bemoeilijken?
  • Wat is de zin van samenspelen tussen ouder en kind?
  • Welk speelgoed bied ik aan in functie van het schoolse leren?

Elke fiche is opgebouwd volgens eenzelfde principe. We vertrekken vanuit enkele probleemstellingen die verband houden met het thema. Van daaruit worden vragen aan de ouders geformuleerd die de situatie in kaart helpen brengen. We sluiten af met een aantal concrete tips die samen met de ouders kunnen worden opgenomen. Op die manier kunnen de fiches als sleutel tot verandering dienen.

> Download hier de gratis PDF-versie

 

Wellicht ben je ook geïnteresseerd in deze verwante titel(s):

Delen op sociale media
CONTACTEER ONS